Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Genel Bilgiler

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan BALTACI

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

Tefsir

Hadis

İslam Hukuku

Kelâm ve İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

Arap Dili ve Belâğatı

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Prof. Dr. Temel Yeşilyurt(Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı)tyesilyurt@kastamonu.edu.tr
KELAM ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802763/2751

 Prof. Dr. Burhan Baltacı
Prof. Dr. Burhan Baltacı(Anabilim Dalı Başkanı)baltaci@kastamonu.edu.tr
TEFSİR ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802711 


Arş. Gör. Furkan Torun
Arş. Gör. Furkan Torunftorun@kastamonu.edu.tr
TEFSİR ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802766

Doç. Dr. Nazife Vildan Güloğlu
Doç. Dr. Nazife Vildan Güloğlu (Anabilim Dalı Başkanı)nguloglu@kastamonu.edu.tr
KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802729


Doç. Dr. Şemseddin Kırış
Doç. Dr. Şemseddin Kırış (Anabilim Dalı Başkanı)skiris@kastamonu.edu.tr
HADİS ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802730

Dr. Öğretim Üyesi Selman Keleş
Dr. Öğretim Üyesi Selman Keleş skeles@kastamonu.edu.tr
HADİS ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802754

  Arş. Gör. Nuran Sarıcı Doğan
Arş. Gör. Nuran Sarıcı Doğan nsarici@kastamonu.edu.tr
HADİS ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802714


 Doç. Dr. Recep Özdirek
Doç. Dr. Recep Özdirekrozdirek@kastamonu.edu.tr
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802716

  Arş. Gör. Ali Osman Çetin
Arş. Gör. Ali Osman Çetinaocetin@kastamonu.edu.tr
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802755

Doç. Dr. Mustafa Aykaç
Doç. Dr. Mustafa Aykaç maykac@kastamonu.edu.tr
KELAM ANABİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK
03662802734


    Prof. Dr. Mehmet Atalan
Prof. Dr. Mehmet Atalan matalan@kastamonu.edu.tr
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK
03662802725


Arş. Gör. Melike Beyazkılınç
Arş. Gör. Melike Beyazkılınç mbeyazkilinc@kastamonu.edu.tr
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK
03662802765


Arş. Gör. Fatıma Elif İbrahimoğlu
Arş. Gör. Fatıma Elif İbrahimoğlufeibrahimoglu@kastamonu.edu.tr
TASAVVUF ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802765

     Dr. Öğretim Üyesi Amr Mukhtar Morsi Ahmed
Dr. Öğretim Üyesi Amr Mukhtar Morsi Ahmed amrmukhtar@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802749


    Dr. Öğretim Üyesi Ihab Said İbrahim İbrahim
Dr. Öğretim Üyesi Ihab Said İbrahim İbrahim sibrahim@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802724

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkanlı
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkanlı zozkanli@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802745

   Öğr. Gör. Dr. Marvan Mugalles
Öğr. Gör. Dr. Marvan Mugallesmmugalles@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802719

  Arş. Gör. Ali Darbay
Arş. Gör. Ali Darbay adarbay@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802761


Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Aydın
Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı)bunyaminaydin@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802740

 Dr. Öğretim Üyesi Kübra Keleş
Dr. Öğretim Üyesi Kübra Keleş kkeles@ogr.kastamonu.edu.tr
TEFSİR ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802743 Arş. Gör. Halil İbrahim Görgün
Arş. Gör. Halil İbrahim Görgün hgorgun@kastamonu.edu.tr
TEFSİR ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hayri Şahin
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hayri Şahin mhsahin@kastamonu.edu.tr
KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI 
 YÖK AKADEMİK
03662802722  Dr. Öğretim Üyesi Nagihan Emiroğlu
Dr. Öğretim Üyesi Nagihan Emiroğlu nemiroglu@kastamonu.edu.tr
HADİS ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
03662802757
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Erdim
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Erdim serdim@kastamonu.edu.tr
HADİS ANABİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
0366280272

Doç Dr. Ahmet Özdemir
Doç Dr. Ahmet Özdemir (Anabilim Dalı Başkanı)aozdemir@kastamonu.edu.tr
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802715
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kisbet
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kisbet mkisbet@kastamonu.edu.tr
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802712


Prof. Dr. Metin Yurdagür
Prof. Dr. Metin Yurdagür metinyurdagur@kastamonu.edu.tr
KELAM ANABİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK
03662802731

Arş. Gör. Bilal Bahadır
Arş. Gör. Bilal Bahadırbbahadir@kastamonu.edu.tr
KELAM ANABİLİM DALI 
 YÖK AKADEMİK
03662802766
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Koçak
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Koçak (Anabilim Dalı Başkanı)ykocak@kastamonu.edu.tr
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK
03662802720

Doç. Dr. Eyyup Akdağ
Doç. Dr. Eyyup Akdağ (Anabilim Dalı Başkanı)eakdag@kastamonu.edu.tr
TASAVVUF ANABİLİM DALI 
 YÖK AKADEMİK
03662802732

 Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Nureddin Kattan
Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Nureddin Kattan ankattan@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802749

    Dr. Öğretim Üyesi Moneer Gomaa Ahmed Mohammed
Dr. Öğretim Üyesi Moneer Gomaa Ahmed Mohammed mmoneer@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802713

    Dr. Öğretim Üyesi Soaad Ahmed Aly Sholak
Dr. Öğretim Üyesi Soaad Ahmed Aly Sholak ssholak@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802726

 Öğr. Gör. Dr. İbrahim Günaydın
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Günaydın igunaydin@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802727
     Öğr. Gör. Rumeysa Yüce
Öğr. Gör. Rumeysa Yüce ryuce@kastamonu.edu.tr
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
03662802750

Ders İçerikleri

TEFSİR

Bu anabilim dalında şu konular incelenmektedir:

1.Kur’ân-ı Kerîm tarihi,

2.“Kur’ân İlimleri” ana başlığı altındaki literatür,

3.Kur’ân’ın ele aldığı ana konular,

4.Kur’ân’ın yorumlanmasının metotları,

5.Tarih boyunca oluşan tefsir birikimi

6.Günümüz İslâm dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmaları.

 “Tefsir Usûlü ve Tarihi”, “Kur’ân Tarihi”, “Kur’ân’da Ana Konular”, “Günümüz Tefsir Problemleri”, “Kur’an’ı Tercüme Teknikleri”, “Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar” ve “Tefsir Metinleri” gibi dersler okutulmaktadır. 

HADİS

Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.

KELAM 

Bu anabilim dalında;

1. İslâm dininin inanç esaslarını,

2. İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,

3. Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

 “Kelâm”, “Kelâm Tarihi”, “Sistematik Kelâm Problemleri”, “Kelâm Okulları”, “Türk Kelâmcıları”, “Modern Çağın İnanç Problemleri”, “Günümüz Kelâm Problemleri” gibi dersler yer almaktadır.

İSLÂM HUKUKU 

Bu anabilim dalında;

1.Kişinin Allah’a karşı görevlerinin amelî yönü (ibadetler),

2.Müslüman toplumlarda oluşan hukukî birikim ve gelenek,

3.Dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotlar,

4.İbadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temelleri,

5.Modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

“İslâm Hukuku”, “İslâm Hukuku Tarihi”, “İslâm Hukuku Usûlü”, “Mukayeseli İslâm Hukuku”, “Din ve Devlet”, “Din ve İktisat”, “Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri”, “Günümüz Fıkıh Problemleri “gibi dersler okutulmaktadır.

İSLAM MEZHEPLER TARİHİ 

Bu anabilim dalında;

1. Mezheplerin ortaya koyduğu fikirlerin bilimsel yöntemlerle araştırılması,

2. Mezhep-din farkı, mezheplerin doğuş sebepleri, kurumlaşma safhaları,

3. İslâm dünyasında dinî ve siyasî sebeplerle ortaya çıkan görüş ve anlayışları mukayeseli bir şekilde ele alıp incelenir.

 “İslâm Mezhepleri Tarihi”, “Günümüz İslâm Dünyasında Dini Akımlar” gibi dersler yer almaktadır.

TASAVVUF 

Bu Anabilim dalında;

1. İslâm dininin bilgi ve düşünce sistemini öğrenme ve yaşama yolunda müslümanlar tarafından ortaya konan çabalar,

2. Bu çabaların Kur’ân ve Sünnet’teki temelleri ve tarih içindeki evreleri,

3. Bu faaliyetin ilmî bir disiplin olarak sistematize edilmesinden sonra kazandığı terimler,

4. Varlık, bilgi ve değer anlayışı ile önde gelen örnek şahsiyetler,

5. Bu ilmin diğer İslâmî disiplinlerle olan ilişkisi ve karşılıklı etkileri ele alınır.

 “Tasavvuf”, “Tasavvuf Tarihi”, “Günümüz Tasavvuf Hareketleri ve Problemleri” gibi dersler okutulmaktadır.

ARAP DİLİ VE BELAGATI 

İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek için en önemli kaynak dil olan Arapça’nın öğrenilmesi; bu dile ait kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması için de “belâgat” adı altında toplanan özellikle bu dile ait çeşitli disiplinlerin bilinmesi gerekmektedir.

Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı, lisans sınıflarında Arapça’yı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeye çalışmaktadır.

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ 

Bu anabilim dalında;

1.Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği,

2.Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması,

3.Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği,

4.Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.


FAKÜLTEMİZ DERS İÇERİKLERİNİN PROGRAMLARA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ AYRINTILI DÖKÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYINIZ.

 

2014 Hazırlıklı İlâhiyat Müfredatı Ders İçerikleri

2015 İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

2018 Zorunlu Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

2021 Zorunlu Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Temel Yeşilyurt-Bölüm Başkanı
03662802751
Şule Çınarcıklıoğlu -Bölüm Başkanlığı Sekreteri
03662802702

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.