Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

MUHAMMED İHSAN OĞUZ V. İLAHİYAT LİSANSÜSTÜ TEZ YARIŞMASI

 

Âlim, düşünür ve mutasavvıf Muhammed İhsan OĞUZ'un ilme olan yaklaşımını ihyâ etmek amacıyla “ MUHAMMED İHSAN OĞUZ İLAHİYAT LİSANSÜSTÜ TEZ YARIŞMASI” bu sene beşinci defa düzenlenmektedir. Başvuru formülü için tıklayınız.

 

YARIŞMANIN AMACI

Muhammed İhsan OĞUZ'un ilme ve âlime değeri onun adına devam yarışması, hatırasını yaşatmak, YÖK kapsamında sağlanan yüksek lisans ve doktora tezleri arasından başarılı çalışmaların pazarlanması ve genç araştırmacıların merkeziyetsiz bir ödül ile teşvik ederek İslÂm dininin İlimle ve âlimle olan müsbet ilişkisinin sağlanması evrensel olarak oluşturmaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışmamız İlahiyat alanında Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILABİLMENİN ŞARTLARI

 1. Yarışmaya Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı üniversitelerde yapılmış tezlere başvurulabilir.
 2. Bir gün yalnızca bir dalda ve bir tez ile başvurulabilir. Yüksek lisans tezi ile yarışmaya katıldıktan sonra ilerideki yıllarda doktora tezi ile başvuru yapılabilir.
 3. Yarışmaya katılacak tezlerin, 2022–2024 eğitim-öğretim yılları arasında; Bağlı Sosyal Bulunan Bilimler Enstitüsü'nde savunulmuş ve jüri kurulu tarafından başarılı olması beklenmektedir.
 4. Daha önceki yarışmamıza katılmış veya son başvuru tarihi itibarıyla başka bir ulusal yarışmadan (re'sen verilen yarışmalarla yerel olarak düzenlenen yarışmalar müstesna) mezun olan bir tez tekrar yarışmaya katılamamıştı.
 5. Yarışmaya katılanlar bizzat kendi tezleriyle başvurabilecekleri gibi gerçek kişiler de bir tezi aday gösterebilirler.

YARIŞMAYA KATILMA USULÜNE AİT AÇIKLAMA

 1. Yarışmaya gönderilen tezlerde sayfa sınırlaması yoktur.
 2. Yarışmaya katılacak tezler basılmış iki nüsha olarak gönderilecektir. Bu nüshalar, üzerinde sadece tezin adı yazılarak; yazar ve kayıtlı isimlerin, tezin teşekkür bölümü gibi tezin kim tarafından hazırlandığını gösteren bilgiler olmadan hazırlanacaktır. Yarışma jürileri bu nüshaları inceleyeceklerdir. Tezler spiralli veya karton kapaklı şekilde ciltlenmiş olarak, yarışma başvuru formülü ile beraber gönderilmelidir. Buna ek olarak tez, YÖK'ün tezler verileri çevrimiçi olarak erişime açık değilse, tezin dijital nüshası merkezimizin resmi e-posta bildirimlerinin birleştirilmesinin pdf formatı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eğer tez YÖK'ün tezler verisi çevrim içi olarak erişime açıksa, bu durum gönderimleri arasındaki başvurunun kapsandığı yerde kutucuk işaretlenerek beyan edilecek, ondan dijital nüsha istenmeyecektir.
 3. Yarışmaya katılacak tezler yeni savunulup YÖK'ün tezler veri tabanına henüz kaydedilmemişse, bu durum başvuru raporlarıki “diğer bilgiler” bölümünde ayrıntılı olarak, ilgili fakülteden tezin başarıyla savunulup kabul edildiğine dair bir belge alınır ve gönderilir eklenecektir.
 4. Aday başvurusu doldurulduktan sonra dışarı çıkıp alıp imzalayarak tarafımıza gönderilen tezlerin içine koyacak, yine de e-posta ile kurumumuzun e-posta yoluyla gönderilmesini sağlayacaktır.
 5. Yarışma için gönderilen nüshalar iade edilmeyecektir.
 6. Başvuru evrakları posta/kargoya verildikten sonra merkezimizin e-posta iletilmesi ( Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ) başvuru yaptığınıza dair bildirimde bulunmada kargonuzun elinizdea ulaşıp ulaşmadığı konusunda size geri dönüşümüzde faydalı olacaktır. Çünkü başvuruda yapılan bilgilere kendinize erişmez ve kargoda aksaklıklar yaşanırsa mağduriyetler yaşanabilmektedir.

YARIŞMANIN DİLİ VE YAZIM KURALLARI

Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılan katılımcılara bağlı olarak düzenlenen enstitü tarafından ilan edilen yazım kuralları tâbidirler.

YARIŞMANIN TAKVİMİ

Yarışmaya ilişkin katılım ve değerlendirme takvimi şu şekilde belirlendi.

1 Nisan 2024: Yarışmaya katılacak Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin tarafımıza ulaştırılması, posta veya kargoya teslimi için son tarih.

7-15 Nisan 2024: Bilim Jürisinin besleyici ve tezlerin jüri üyelerine sunulması.

10-15 Eylül 2024: Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kuruluşunun özeti ve yarışma sonuçlarının ilanı.

Ekim 2024: Ödül Töreni. Törenin günü ve programı daha sonra ilan verir.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucu İlahiyat alanında üç Yüksek Lisans ve üç Doktora tez çalışması ödüllendirilecektir. Ayrıca her iki düzeyde birer ödül sertifikası verilir. Değerlendirme jürisi, Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulacaktır. Yarışmaya gönderilen çalışmalar,alanındaki uzman öğretim üyeleri arasından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme jürilerinin kimlikleri ve verdikleri puanlar gizli kalacak, açıklanmayacaktır. Yarışmaya ilişkin tezlerin danışmanlarına ve tez izleme komitesi üyelerine veya tezin değerlendirilmesinde görev verilmeyecektir.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Bu yarışmanın ödülleri, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı tarafından karşılanır. V.MUHAMMED İHSAN OĞUZ İLAHİYAT LİSANS ÜSTÜ TEZ YARIŞMASI” e katılıp, ödüle hak kazananlara maddî ödülleriyle birlikte bir de plaket verilecek. Yine de kayıtlı tezlerin danışmanlarına da plaket taktım. Yarışmada kazananlara verilecek ödüller şu şekildedir:

 1. Yüksek Lisans tezleri arasındaki değerlendirmede
 • 1'inciye 30000 ₺
 • 2'nciye 25000 ₺
 • 3'üncüye 20000 ₺
 • Teşvik Ödülü 15000 ₺          
 1. Doktora tezleri arasındaki değerlendirmede
 • 1'inciye 45000 ₺
 • 2'nciye 37000 ₺
 • 3'üncüye 30000 ₺
 • Teşvik Ödülü 22000 ₺

BAŞVURU MERCİİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ (Merkez Müdürü)

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tel: 0 366 280 27 34

E-posta:    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adres : Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi

             Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Fakültesi Binası        

                                                                   KASTAMONU