Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

‘Muhammed İhsan Oğuz'un Fıkıh İlmine Bakışı’ Konulu Panel Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri Yarışması" kapsamında 'Muhammed İhsan Oğuz'un Fıkıh İlmine Bakışı' konulu panel yoğun bir katılımla Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panele, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Saim Kılavuz, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Atalan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Oğuz, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç ile birlikte akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.

Programın açılışında Muhammed İhsan Oğuz hakkında sinevizyon gösterimi yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür’ün yaptığı panelde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Karaman konuşmalarında “Ömrünü hakikati ve güzeli aramakla geçirmiş bir büyüğümüzün, çocuklarının tesis ettiği bir gündeyiz.  Bu dünyada kalmayacak öbür dünyada da tesiri olacak işler yapmıştır. Birçok insan bütün ömrünü burada bırakacağı şeylere sarf ediyor, oysa İhsan Oğuz efendi buradan alıp öbür dünyada da etkili bir şey yapmıştır. Hayatını güzeli ve hakikati aramaya vakfetmiştir insanın eserlerini ve hâsılında ki dini olaylardaki görüşlerini bize anlatacak ilim insanlarını dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnsanın akıl ve bilimle ulaşabildiği sınırları aştığını ifade eden Prof. Dr. Karaman, “Bir madde var bir de madde ötesi. Sıra madde ötesine geldiğinde hakikat arayışını başka arayışlara da bulması gerekiyor. Bir yanda kıl ve ilim, bir yanda vahyin ve ilhamın öncülüğünde söz konusu olduğunda hakikat arayıcısı, hakikati büyük ölçüde vakfa eder. İşte o kâşiflerden bir tanesi ile ilgili bir program yapıldığı için, bu program önemlidir” dedi.

Konuşmaların ardından panelin yöneticiliğini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır’ın yaptığı panelde, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman ‘Vesiletünnecât İslâm İlmihâli ve Diğer Eserleri Işığında M. ihsan Oğuz'un Fürû Meselelerine Yaklaşımı’, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur "el-Beyânüssedîd ve Diğer Eserleri Işığında M. İhsan Oğuz’un Fıkıh Usûlü Konularına Yaklaşımı’, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir ise Muhammed ihsan Oğuz’un Devlet Yönetimi, Cumhuriyet ve Demokrasiye Dair Görüşleri’ başlıklı konularda konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk olarak konuşan Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Muhammed İhsan Oğuz’un kalemini daha çok kelam ve tasavvuf alanında kullandığını ancak fıkıh ilmine uzak kalmadığını belirterek, “İnanç olmadan doğru bir fıkıh olmayacağına işaret de bulunmuştur. O fıkıh ve tasavvuru birbirinden ayrı görmeyen birbirini tamamlayan ancak fikir olarak esas olduğunu söyleyen bir yaklaşım ortaya koymuştur” dedi.

Muhammed İhsan Oğuz’un İslâm’da zâhir ve bâtın olmak üzere iki bilgi türünün bulunduğu görüşünü benimsediği ifade eden Prof. Dr. Kahraman, “Hikmeti teşri nasıl yapılır, bize ne gibi madenler sunar onu gösterir. Muhammed İhsan Oğuz dinin kupkuru bir şey olmadığı, dinin bir lezzeti olduğunu anlatan güzel bilgileri kitaplara nakşetmiş ve bizlere emanet etmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Kahraman’ın ardından konuşan Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur konuşmalarında, “el-Beyânüssedîd adlı kitabın ana tezinin fıkıh ilmiyle irtibatlı olarak ele aldığını belirterek, “O gün yazdığı eserler bugünü de kapsıyor. Müslümanların doğru kaynaklardan bilgiler öğrenip doğru yaşamaları gibi bir misyonu var” ifadelerini kullandı.

Muhammed İhsan Oğuz’un eserlerini dile getirerek söze başlayan  Özdemir, “Bir hükumet idaresine ihtiyaç olduğunu ve devlet başkanının belli başlı nitelikli özellikleri olması gerektiğini söylemiştir. Allah’ın rızasına uygun bir toplum ve dünya düzenine ulaşmak asıl hedeftir. Eserlerinde cumhuriyet ve demokrasiyi geliştirmeyi amaçlanmıştır ve cumhuriyeti canla başla korumayı tavsiye etmiştir” dedi.

Soru-cevap kısmının ardından panel, tebliğcilere teşekkür plaketlerinin sunulmasının ardından son buldu.

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon Programı

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Fakültemize katılan Hazırlık Sınıfı öğrencilerimize yönelik oryantasyon programı Fakültemiz idaresinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla yapıldı.  I. Öğretim öğrencilerine saat 11:30'da; II. öğretim öğrencilerine ise saat 17:00'da iki oturum hâlinde yapılan program Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Aydın'ın açılış konuşması ile başladı; Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür konuşmasını tamamladıktan sonra toplu fotoğraf çekimiyle nihayet buldu.  

  

"Bilimsel Araştırma ve Akademik Çalışmalarda İsam'ın Sağladığı Kolaylık ve İmkânlar" Başlıklı Söyleşi

İSAM : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi;Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlar. Bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini destekler ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlar, sempozyum ve konferanslar düzenler. İSAM özellikle İslâmî ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürür. Türk kültür hayatına ve Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslâmî araştırmalara katkıda bulunur. Özellikle İslâmî ilimler, din bilimleri, şarkiyat ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve edisyon kritik vb. tarzlarda eserler hazırlar bunları yayımlar. İSAM bir taraftan Türk ve İslâm dünyasının tarihî mirasını modern bilimsel yöntemlerle araştırarak günümüz insanın dikkatine sunarken diğer taraftan da müslüman coğrafyadaki dinî, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim adamı ve yöneticiler için bilgi birikimi sağlar, nitelikli çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilişkilerini her daim sürdürür. Bu amaca hizmet etme bilinç ve gayesiyle İsam Müdürü Mustafa Birol ÜLKER ile "Bilimsel Araştırma ve Akademik Çalışmalarda İsam'ın Sağladığı Kolaylık ve İmkânlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdik. Şehrimizi ve fakültemizi teşrif ederek, genelde "kütüphanecilik ve dökümantasyon", özelde "İSAM'ın sağladığı imkânlar ve kolaylıklar" başlıklı interaktif sunumları ile kıymetli bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarından ötürü Sayın Mustafa Birol ÜLKER'e şükranlarımızı sunuyoruz.

 

İSAM Kütüphanesi Müdürü Mustafa Birol Ülker İle Söyleşiye Davet

Türk-İslâm tarih ve medeniyetinin, kültürünün doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu gayeye yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte, üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, kitap ve dergi yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. Bu anlamda Fakültemiz Konferans Salonu'nda, İSAM Kütüphanesi Müdürü Mustafa Birol Ülker ile gerçekleşecek olan "Bilimsel Araştırma ve Akademik Çalışmalarda İsam'ın Sağladığı Kolaylık ve İmkânlar" başlıklı söyleşiye başta tüm "lisansüstü öğrencilerimiz" ve "hâli hazırda bitirme tezi dersini almış olan lisans öğrencilerimiz" olmak üzere tüm ilgililerin teşriflerini bekleriz.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.