Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları  Bin beş yüz küsuru bulan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin İlahiyat Fakültelerinden birisidir. Üniversite tercihlerindeki sırası, akademik başarıları, düzenlediği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve diğer faaliyetleri ile benzeri kurumlar arasında haklı bir yer edinmiş, ulusal ve uluslararası sahada tanınırlık kazanmıştır. 

Fakültemiz misyon ve vizyon olarak; Ülkenin millî ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, milletine ve bütün insanlığa yararlı olma ülküsünü içselleştirmiş, analiz yapabilme kabiliyetine sahip, inançlı, kültürlü ve erdemli ilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize, İslamî ilimlerin kaynaklarına erişebilmeleri açısından ileri düzey Arapça öğretimi, modern dünyayla iletişim kurabilmeleri için de bir Batı dillerinden herhangi birisinde yetkinlik kazandırılması hedeflerimiz arasındadır. Öğretim elemanlarını ve öğrencilerini, İlahiyat için gayret gösteren ilim gönüllülerini, milletimizin millî ve manevi değerleri ekseninde gelişen ortak bir amaç etrafında bütünleştirip, milletçe arzulanan geleceğe doğru taşıma aşkımız her geçen gün artmaktadır. Ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış bir İlahiyat Fakültesi olma arzumuzu gerçekleştirmek için her eğitim elemanımızın üzerine düşen görevi fedakârlıkla yerine getirme yarışı içinde olduğunu bilmenizi isterim.    

Sevgili Gençler, 

Sizler yoğun ve emek verilen bir süreç sonunda eğitim hayatınızın önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Üniversite eğitimi sizler için mesleki bilgi, birikim ve deneyim kazandırma süreci olduğu kadar, hayata hazırlama sürecidir. 

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi oldukça yeni olmakla birlikte, genç, dinamik ve yetenekli öğretim kadrosuyla, ülkemizin her yöresinden bizleri tercih edip gelen siz öğrencilerimizi hayata ve mesleğe hazırlamanın heyecanını duymaktadır. Fiziki şartlarımızdaki iyileştirmelerle birlikte öğrencilerimiz daha rahat bir ortamda eğitimlerini sürdüreceklerdir. 

Fakülte olarak başlıca hedefimiz; öğrencilerimizin dini bilimler alanında düşünen, üreten, sorgulayan ve bilimsel gelişmeleri takip eden bireyler haline gelmeleridir. Bu amacın gerçekleşmesi, öğrencilerimizin iyi bir eğitim sürecinden geçmesine bağlıdır. 

Bu vesileyle Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanarak ailelerinize yaşatmış olduğunuz haklı sevinç için sizleri bir kez daha tebrik ediyor, bu sevincin sürekli olması için Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bizlerin var gücüyle çalışacağımızı sizlerin ve ailelerinizin bilmesini istiyorum. 

PROF. DR. MEHMET ATALAN

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI