27 Mart'ta 14.00'da (Nur-Sultan saati) "Üniversitelerde" İslami İlimler " sahasında uzman yetiştirmenin güncel sorunları" çevrimiçi formatta uluslararası bir konferans düzenlendi.

Konferansın organizatörleri: N.Zh. Baytenova - Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Dini ve Kültürel Çalışmalar Bölümü Profesörü, Ph.D. Kazakistan, Almatı. S. U. Abzhalov - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Insani Bilimler Fakültesi Dekanı. Kazakistan, Türkistan. А. K. Duisenbayeva - Nur Mubarak Mısır İslam Kültürü Üniversitesi, Kıdemli Öğretim Görevlisi, Din Bilimleri Bölümü, Doçent Vekili, PhD. Kazakistan, Almatı. T. U. Yuldashev, İslami İlimler alanında doktora öğrencisi, İmamları Mesleki Yetiştirme İslam Enstitüsü'nün eğitim bölümü başkanı. Kazakistan, Almatı. F. B. Kamalova - Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi, PhD. Kazakistan, Kyzylorda. N. А. Orynbekov - Dini ve Kültürel Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, doktora öğrencisi. Kazakistan, Almatı. J. Khumarkhan, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Al-Farabi Merkezi'nde araştırmacıdır. Kazakistan, Almatı.

Uluslararası konferansın amacı: yüksek öğretimde "İslami Çalışmalar" eğitiminin güncel konularını tartışmak.

Konferans sırasında N. J. Baytenova - Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Dini ve Kültürel Çalışmalar Bölümü Profesörü, Ph.D. Kazakistan, Almatı. "Kazakistan'da İslami çalışmalar konusunda uzmanların eğitimi"; Ali Rafet Özkan - Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Profesörü, Ph.D. Türkiye, Kastamonu. "Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Akademik Yapısı" ; Yaşar Yardımcılığı - Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Profesörü, Doktor. Türkiye, Bursa. “Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Akademik Temelleri”; Madih Abdullah Abduljawad, Kahire Üniversitesi'nde profesördür. Mısır Kahire. "İslami öğretiler: şimdiki zaman ve gelecek"; Z. М. Islamov - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi Bilim ve Yenilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı, Filoloji Doktoru, Profesör. Özbekistan, Taşkent. "Yeni Özbekistan'da İslami Eğitim ve Araştırmada Reformlar"; D. T. Kenzhetai - Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Hoca Ahmet Yasawi, Yasawi Araştırma Merkezi Müdürü, Felsefe Doktoru, Profesör. Kazakistan, Türkistan. "İslam bilimlerinin oluşumunun önkoşul ve ilkelerine eleştirel yaklaşım"; D. Maksudov - Tarih Doktoru, Doçent İmam Maturidi'nin adını taşıyan Uluslararası Araştırma Merkezi Direktörü. Özbekistan, Taşkent. "Özbekistan'da Kuran ilimlerinin incelenmesi"; Zh. S. Sandybayev - Nur Mubarak Mısır İslam Kültürü Üniversitesi, Akademik İşler Bölüm Başkanı, Felsefe Bilimleri Adayı, Doç. Kazakistan, Almatı. "Nur Mübarek Mısır İslam Kültürü Üniversitesi'nde İslami çalışmalar süreci"; М. Z. Abdullayeva - Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, UNESCO Din Araştırmaları ve Dünya Dinleri Karşılaştırmalı Çalışmaları Bölümü, ilahiyatçı PhD. Özbekistan, Taşkent. "Özbekistan'da İslam Araştırmaları Öğretimi: Uluslararası İslam Akademisi Deneyimi"; T. U. Yuldashev, İslami İlimler alanında doktora öğrencisi, İmamların Mesleki Yetiştirme İslam Enstitüsü'nün eğitim bölümü başkanı. Kazakistan, Almatı. "Mevcut salgında imamlar için İslami eğitim sistemi" gibi meseleler üzerine konuşma yaptılar.

Konferansta aşağıdaki konular tartışıldı:

- Yurtdışında İslami ilimlerde eğitimin özellikleri ve deneyimi (Türkiye, Mısır, Özbekistan);

- İslam alimlerinin milli güvenliği ve dinler arası istikrarı sağlamadaki rolü;

- İslami araştırmaların yapısı ve özü;

- İslam'ın çeşitli yönlerinin incelenmesi, İslami araştırmanın metodolojik konuları ve İslami kaynakların yorumlanma yöntemleri;

- İslami kültürel mirasın incelenmesi, dini ilişkiler (İslam) sorunları, İslam'ın modern ve post-modern medeniyetle ilişkisi;

- Dijital toplumda İslami çalışmalar konusunda uzman.

Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü