Fakültemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminden itibaren İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) açılması ve öğrenci alınması konusundaki teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.05.2019 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 6111 sayılı Kanun'la değişik 44/e maddesi uyarınca; Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu'nun görüşü de dikkate alınarak Üniversiteniz İlahiyat Fakültesi bünyesinde İlahiyat Lisans Tamamlama kapsamında İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) açılması ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 200 (ikiyüz) öğrenci alınması uygun görülmüştür. Kamuoyuna duyurulur.