YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE DERECEYE GİREN TEZ BİLGİLERİ

 

AD - SOYAD

TEZ TÜRÜ

ANABİLİM DALI

TEZ KONUSU

1

Abdullah Muaz GÜVEN

YL

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

Sahabe-İ Kiramın Hz. Peygamber İçin Yazdıkları Mersiyeler

2

Betül ÖZDİREK

YL

KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ

İbnül Bevvab Mushafı ve İmla Yapısı

3

Neslihan Mervenur VURAL

YL

İSLAM HUKUKU

Kanatlı Hayvanların Beslenme Şartlarının Fıkhi Açıdan İncelenmesi

4

Sunay YILDIRIM

YL

İSLAM MEZHEPLER TARİHİ

Nusayrilik ve Nusayriliğin Teşekkül Sürecinde Hamdan el Hasibi’nin Yeri

5

Ramazan ÇOBAN

YL

HADİS

Ebü Hanife Müsnedleri ve Harizminin Camiu’l Mesanid’i

6

 Hacer ERGİN

YL

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İbni Sina’da Kesin Bilgi ve Bilginin Unsurları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MUHAMMED İHSAN OĞUZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

MUHAMMED İHSAN OĞUZ VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN

I.MUHAMMED İHSAN OĞUZ İLAHİYAT ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

DEĞERLENDİRME – SONUÇ LİSTESİ (12.07.2019)

 

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödüllü Tez Yarışmasına katılmak üzere gönderilen tezler ilk etapta Üniversitemiz dışından seçilen saygın jüri üyeleri tarafından değerlendirmiştir. 12.07.2019 tarihinde toplanan komisyonumuz doktora ve yüksek lisans tezlerinin başarı sıralaması belirlemek için değerlendirme yapmıştır.

Kesin sonuç listeleri aşağıya çıkarılmış olup, tarafımızdan imza altına alınmıştır.

DOKTORA DÜZEYİNDE DERECEYE GİREN TEZ BİLGİLERİ

 

AD - SOYAD

TEZ TÜRÜ

ANABİLİM DALI

TEZ KONUSU

PUAN

1

 Merve ÖZDEMİR

DR

İSLAM HUKUKU

İslam Hukukuna göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli

2

Hatice AVCI

DR

TEFSİR

Razi Tefsirini Kültürel Antropolojik Okuma (Fatiha ve Bakara Suresi Örneği)

3

Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ

DR

İSLAM MEZHEPLER TARİHİ

Ehli Sünnetin Kerramiyye Eleştirirsi

4

 Ömer Faruk AKPINAR

DR

HADİS

Rivayet Asrında İllet: Bezzar Örneği

5

 Mustafa Derviş DERELİ

DR

DİN SOSYOLOJİSİ

Dini Kimliklerin Sosyal Medyada Akışkanlaşması: Siber – Etnografik Bir Araştırma

6

Büşra Kılıç AHMADİ

DR

DİN PSİKOLOJİSİ

Dini Yönelim ve Dini Grup Üyeliğinin Kendini Ayarlama ile İlişkileri Üzerine bir Araştırma