T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2019-2020 BAHAR EK MADDE- 1 KAPSAMINDA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

S. NO

ADI

SOYADI

BÖLÜM

SINIF

1

ENES

TOPCU

İlahiyat (II.Ö)

1

 

Kayıt Tarihi: 10-12 Şubat 2020

Kayıt esnasında istenen evraklar:

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- 3 adet fotoğraf

- Başvuru esnasında ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmayan belgelerin aslı

- Hazırlık notunu gösteren belge.