Sevgili Öğrencilerimiz,

2020-2021 Güz Döneminde Vize Mazeret Sınavına katılmak isteyenler Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinde yer alan Mazeret Başvuru ekranını kullanarak Mazeret Sınavı başvurusunda bulunmalıdır. Biriminize ayrıca dilekçe yazmanıza gerek yoktur. Mazeret Başvuruları Bölüm Başkanlarının ekranında görülecek olup onay kabul ya da red işlemleri buradan yapılacaktır. Bölüm Başkanlarınca başvurusu kabul edilen her bir Mazeret Sınavı, o dersin ilgili Öğretim Elemanı tarafından tanımlanıp uygulanacaktır. Ortak dersler ile ilgili işlemler Uzaktan Eğitim Merkezince derslerin Öğretim Elemanları tarafından koordineli olarak yapılacaktır. Ortak derslerin sınav tarihi 10 Aralık 2020 saat 09:00-23:59 arasında online olarak yapılacaktır. Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların tarihleri sizlere duyurulacaktır.

Başarı dileklerimizle.