- 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Arapça Hazırlık Final Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

- Yazılı sınav online olarak KUZEM sistemi üzerinden yapılacaktır. 60 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılabileceklerdir.

- Sözlü sınav online olarak KUZEM sistemi üzerinden yapılacaktır. 60 ve üzeri puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. 60 puan altında alanlar ise elenecektir.

- Yazılı Sınavın %40’ı Sözlü Sınavın %60’ı alınarak final sınavı notu belirlenmiş olacaktır.