BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE YAZ OKULU ALACAK FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN UYACAĞI KURALLLAR

  • Üniversitemiz Senato kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır.
  • Fakültemiz öğrencileri yaz okulu alacağı üniversitenin taban puanı (yerleştiği yıl) fakültemizden düşük olmamak kaydıyla eş değer veya daha yüksek puanlı bir üniversiteden yaz okulu alabilirler. Taban puan karşılaştırması yapabilmek için ÖSYM/YKS yerleştirme belgesi gönderecekleri belgeler arasında yer almalıdır.
  • Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı ön şartını başarmış olduğu dersleri ve kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfından ders alabilir.( 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında almış ve devam etmiş olduğunuz dersler eğitim öğretim yılı devam ettiği için yaz okulunda alınamaz)
  • Yaz okulunda bir öğrenci müfredatı ulusal krediye göre hazırlanmışsa on iki (12) krediyi, AKTS kredisine göre hazırlanmışsa 20 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilir
  • Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. Yaz okulunda DC ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır. Alınacak derslerin kredisi müfredatlarındaki derslerin kredisinden düşük olamaz, böyle bir durumda alınan ders geçersiz sayılır.
  • Bölüm başkanlığı ve Yönetim Kurulu onayı olmadan yaz okulundan alınan derslerin notları geçersiz sayılacaktır.
  • Fakültemiz öğrencilerinin başka bir üniversiteden alacakları dersler. “Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ne göre değerlendirilir.
  • Başka üniversiteden yaz okulu alacak öğrenciler alacağı derslerin kredi, akts ve içeriğini gösteren onaylı belgeleri ve imzalı dilekçelerini kargo ile fakülteye göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri yaz okulu alacağı üniversiteye onaylatamayanlar belgelerin her birine imza atıp en son sayfaya “bu belgeleri ……………… üniversitesinin …………………. adresli web sayfasından almış olup, oluşabilecek sorumlulukların tamamı tarafıma aittir” şeklinde yazarak tarih ve imza atmaları gerekmektedir.
  • Birbirinin devamı olan derslerden ilkini almadan ikincisi alınamaz. Örnek: İslam Hukuk Usulü I almadan İslam Hukuk Usulü II alınamaz.
  • Fakültemiz öğrencileri sadece 1 (bir) üniversiteden Yaz Okulu alabileceklerdir.

                                                                                                                                           DEKANLIK

*Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız