BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE YAZ OKULUNA DÂHİL OLACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

  • Öğrencilerimizin yaz okuluna dâhil olacağı fakültenin taban puanı (öğrencinin yerleştiği yılda) Fakültemizin taban puanından düşük olmamalıdır. Öğrencimizin yaz okuluna katılacağı fakültenin ilgili yıldaki taban puanını gösteren belgenin de başvuru evrakı arasında olması gerekmektedir.
  • Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, güz ve bahar yarıyılında açıldığı hâlde almadığı veya alamadığı ön şartını başarmış olduğu dersleri ve kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfındaki dersleri alabilir
  • Yaz okulunda bir öğrenci müfredatı ulusal krediye göre hazırlanmışsa on iki (12) krediyi, AKTS kredisine göre hazırlanmışsa 20 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilir
  • Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az DC harf notu almak gerekir. Yaz okulunda DD ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır. Alınacak derslerin kredisi Fakültemiz müfredatlarındaki derslerin kredisinden düşük olamaz, böyle bir durumda alınan ders geçersiz sayılır. Diğer üniversitede DD notu şartlı başarılı ise öğrencimizin aldığı bu ders başarısız sayılır. Diğer üniversitede DD notu başarılı ise puan not aralığının mutlaka 55 ve üstü olması gerekmektedir, Öğrencinin harf notu DD başarılı ve puanı 55 üstünde ise öğrencinin notu sisteme DC olarak işlenecektir.
  • Bölüm başkanlığı ve Yönetim Kurulu onayı olmadan yaz okulundan alınan derslerin notları geçersiz sayılacaktır.
  • Fakültemiz öğrencilerinin başka bir üniversiteden alacakları dersler “Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ne göre değerlendirilir.
  • Başka üniversiteden yaz okulu alacak öğrenciler, alacakları derslerin kredi, akts ve içeriğini gösteren onaylı belgelerini ve imzalı dilekçelerini kargo ile fakülteye göndermelidir. Belgeleri yaz okulu alacağı üniversiteye onaylatamayanlar belgelerin her birini imzaladıktan sonra en son sayfaya “Her türlü hukuki sorumluluk tarafıma aittir” ibaresini yazmalı ve tarih atarak imzalamalıdır. Gerçeğe aykırı belge ibraz eden yahut beyanda bulunan öğrencilerin notları iptal edilip haklarında disiplin soruşturması açılır.
  • Birbirinin devamı olan derslerden ilki alınmadan ikincisi alınamaz. Örnek: “İslam Hukuk Usûlü I” alınmadan “İslam Hukuk Usûlü II” alınamaz.
  • Fakültemiz öğrencileri sadece bir üniversiteden Yaz Okulu alabileceklerdir.
  • Yaz Okulu müracaatlarının 06.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

                                                                                                                                                                DEKANLIK

*Dilekçe ve ek forma ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.