Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen lll. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması sonuçları belli oldu. Yarışmaya katılan tüm akademisyenleri tebrik ediyoruz. İlahiyat alanında önemli bir boşluğu doldurmak ve alana canlılık getirmek amacıyla yapılan bu değerli faaliyetler ilahiyat camiasının kıymetli mensuplarının destekleriyle daha da büyüyerek devam edecektir. Faaliyetleri gerçekleştiren Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Muhammed İhsan Oğuz Vakfını tebrik ediyor İlahiyat alanına sağladığı katkılar sebebiyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Alanlarının uzmanları olan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan sonuca göre dereceye giren araştırmacılar ve çalışmaları şöyledir: 

YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİ SONUÇLARI:

Sıra

Yazar Adı Soyadı

Tez Türü

Ana Bilim Dalı

Tez Adı

 

1

Necmettin Salih EKİZ

YL

Tefsir

Oryantalist Literatürde Kur'an'ın Yahudi Kökenli Olduğu İddiası: Abraham Geiger Örneği

 
 

2

Rumeysa BEKTAŞ

YL

Dinler Tarihi

Yahudilikte İtikâdî Sapkınlıklar ve Cezaları

 
 

3

Eren PİLGİR

YL

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Kıraat Edebiyatında ve Tedrisatında Manzum Eser Geleneği: Hırzu'l-Emânî Örneği

 
 

TEŞVİK

Muhammet Maşuk AKTAŞ

YL

İslâm ve Türk Felsefesi

Nasîrüddîn Et-Tûsî'de Nefsü'l-Emr Problemi: Mutâbakat Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme

 
 

DOKTORA KATEGORİSİ SONUÇLARI:

Sıra 

Yazar Adı Soyadı                                      

Tez    Türü      

Ana Bilim Dalı          

Tez Adı

 

1

Sema KARAGÖZ

DR

Din Psikolojisi

Manevi İçerikli Grup Rehberliğinin Özel Gereksinimli Çocuk Sahibi Annelerin Dini Başa Çıkma, Psikolojik İyi Oluş ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

 
 

2

Ebru KOÇAK

DR

İslam Mezhepleri Tarihi  

Osmanlılar Döneminde Vehhâbîliğe Yazılan Reddiyeler ve Analizi (1732-1818)

 
 

3

Gülşen SAYIN

DR

Din Eğitimi

Din Dersleri Öğretmenlerinin Dinî Bilgi Anlayışları ve Bunun Din Öğretimine Yansıması

 
 

TEŞVİK

Sema DİNÇ

DR

İslam Tarihi ve Sanatları Türk Din Musikisi        

Kutbüddîn Şîrâzî'nin Dürretü't-Tâc'ındaki Mûsikî Bölümünün İncelemesi

 
 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.