MİSYONUMUZ

İslam ve din bilimleri ve kültürleri sahasında ilmî esaslar,

kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar içerisinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak,

bu minval üzere yüksek donanımla,

nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları,

din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmektir.

Ayrıca ilahiyat alanında bilgisini geliştirmeyi talep edenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkanı sunmaktır.

Sosyo-kültürel değişimleri takip ederek,

hem millî hem dînî hem de ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek,

toplumun madden ve manen kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak,

milli ve dini geleneklerimizi devam ettirirken klasik dini kaynaklarımızı akademik ölçülerle değerlendirebilecek,

çağdaş problemlere halkımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çözümler üretecek,

dini hizmetleri özümseyerek ifa edecek ilim adamları ve bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Mezunlarımız,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar bünyesinde ilk ve orta dereceli okullarda,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni,

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında

müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin olabilmektedirler.

Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğrencilerimiz İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma imkânına da sahiptirler.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda "ilahiyatçı" unvanı ile çeşitli din hizmetlerini yürütebilir veya danışmanlık yapabilirler.


VİZYONUMUZ

Dinin tüm değerleri hakkında akademik çerçeveye uygun,

toplumun gereksinimlerine uygun bilgi üreten,

bu bilgileri bireylerin ruh sağlığı ve saadeti için en etkin bir biçimde ileten,

tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda hizmet eden,

İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan,

ulusal ve uluslararası ölçütlerde lider ve kaliteli bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

İlahiyat Fakültemiz, köklü manevi mazisinde Anadolu’nun aydınlatılmasında önemli rol üstlenmiş,

dini şahsiyetler yetiştirmiş Kastamonu şehrimizin, bugün de bu hizmetine ülkemizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak devam etmesini sağlayacak

en önemli aktörlerden biri olacaktır.