Prof.Dr. Mehmet ATALAN  Başkan  
 Prof.Dr. Ali Rafet ÖZKAN  Üye  
 Prof.Dr. Burhan BALTACI  Üye  
 Prof.Dr. Cevdet YAKUPOĞLU  Üye  
 Doç.Dr. İbrahim YENEN  Üye  
 Prof.Dr. Mehmet ATALAN (Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı)  Üye  
Doç.Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR  Üye  
 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KİSBET  Üye  
 Doç.Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR (İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı) Üye  
Doç.Dr. İbrahim YENEN (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı) Üye