Dekan Prof. Dr. Mehmet ATALAN

1964 yılında Sivas’ın Gürün İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Sivas’ın Gürün ilçesinde tamamladı. 1983 yılında Malatya Darende İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1995 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu ve İlköğretim Okulunda öğretmenlik yaptı. 1995 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mezhepler Tarihi Açısından Ca’fer es-Sâdık” isimli Yüksek Lisans Tezini 1998 yılında bitirdi. 2004 yılında “Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer es-Sâdık’ın Yeri” adını taşıyan doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Doçentlik çalışması olarak da Muhammed b. el-Hanefiyye ve Anadolu’daki Tezahürleri (Muhammed Hanefi Cenknâmeleri) adlı çalışmayı yaptı. 08.01.2008 tarihinde İlahiyat (İslam Mezhepleri Tarihi) bilim alanında Doçent unvanını aldı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2008-2011 yılları arasında Dekan Yardımcısı ve 2010-2011 yılları arasında Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdürmüştür. 28 Ağustos 2013 tarihinde Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Profesör olarak atanan ATALAN, muhtelif dergilerde alanıyla ilgili birçok makalesi yayınlanmış olup halen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Kelam-İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Mehmet ATALAN evli ve dört çocuk babasıdır.

 
 Dekan Yardımcısı  Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN    
Fakülte Sekreteri Özgür Uçar