2547 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (a) Fıkrasına ve Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nin 10.maddesinin (a) Fıkrasına Göre Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Unvanı/Adı-Soyadı

Görevlendirildiği Tarih

Görev Süresi

 Görev Sona Erme Süresi

 

Prof. Dr. Mehmet ATALAN (Başkan V. )

05.08.2020

3 Yıl

07.08.2023

Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN

07.08.2020

3 Yıl

07.08.2023

Prof. Dr. Burhan BALTACI

01.10.2019

3 Yıl

01.10.2022

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

12.01.2021

3 Yıl

12.01.2024

Doç. Dr. İbrahim YENEN

16.09.2019

3 Yıl

16.09.2022

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

12.01.2021

3 Yıl

12.01.2024

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

16.11.2020

3 Yıl

16.11.2023

Raportör Özgür Uçar - - -