Ünvanı / Adı - Soyadı Mevcut Durum Görev Süresi Görev Sona Erme Süresi
 Prof. Dr. Mehmet ATALAN   Başkan  3 Yıl  07.08.2020
 Prof.Dr. Ali Rafet ÖZKAN   Üye  3 Yıl  07.08.2020
 Prof.Dr. Mehmet Serhat YILMAZ   Üye   3 Yıl  26.10.2020
 Prof.Dr. Cevdet YAKUPOĞLU   Üye   3 Yıl  08.01.2021
 Doç. Dr. Burhan BALTACI   Üye   3 Yıl  13.11.2020
 Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR   Üye   3 Yıl  19.10.2021
 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KİSPET   Üye   3 Yıl  13.11.2020