Ünvanı / Adı - Soyadı Mevcut Durum Görev Süresi Görev Sona Erme Süresi
 Prof. Dr. Mehmet ATALAN   Başkan  3 Yıl  07.08.2020
 Prof.Dr. Ali Rafet ÖZKAN   Üye  3 Yıl  07.08.2020
 Prof.Dr. Burhan BALTACI   Üye   3 Yıl  01.10.2022
 Prof.Dr. Cevdet YAKUPOĞLU   Üye   3 Yıl  08.01.2021
 Doç. Dr. İbrahim YENEN   Üye   3 Yıl  16.09.2022
 Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR   Üye   3 Yıl  19.10.2021
 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KİSBET   Üye   3 Yıl  13.11.2020