İLİTAM programıyla ön lisans derecesine sahip öğrenciler, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak lisans diploması sahibi olabilecekler. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanacaklar. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM 2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Takvimi Kastamonu Üniversitesi Akademik Takvimi ile aynı olacaktır. Dersler Ekim 2020'de başlayacaktır.

İLİTAM

İLİTAM Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ilahiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki dersleri içeren iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı; İlahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

İLİTAM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ

1. İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir.

2. İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır. Üç dersten fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

YETERLİKLERİ TAMAMLAMA

1. Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak olan bir haftalık

2. “Yeterlikleri Tamamlama Programı”na alınırlar. Yeterlikleri Tamamlama Programı Üniversite salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

3. Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %10, yarıyıl sonu sınavının etkisi %90’dir.