Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan anabilim dalları şunlardır:

Siyer-i Nebî ve İslâm Tarihi

 Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı

İslâm Sanatları ve Dînî Mûsikisi