1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Öğretim Planları

 

SON SINIFLAR

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI (PEDEGOJİK FORMASYON)

I.YIL

I.YARIYIL (GÜZ)

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 101

 

Kur’an Okuma ve Tecvid I

2

0

2

4

İLH102

 

Kur’an Oku. ve Tecvid II

2

0

2

3

İLH 103

 

Arapça I

6

4

8

8

İLH104

 

Arapça II

6

4

8

8

İLH 105

 

İslam İnanç Esasları

2

0

2

4

İLH106

 

İslam İbadet Esasları

2

0

2

4

İLH 107

 

İslam Tarihi I

2

0

2

4

İLH108

 

İslam Tarihi II

2

0

2

4

İLH 109

 

Psikolojiye Giriş

2

0

2

4

İLH110

 

Mantık

2

0

2

3

GNK 111

 

Yabancı Dil I

2

0

2

2

İLH112

 

Hadis Tarihi

2

0

2

2

GNK 113

 

Türk Dili I

2

0

2

2

GNK114

 

Yabancı Dil II

2

0

2

2

GNK 115

 

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I

2

0

2

2

GNK116

 

Türk Dili II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

GNK118

 

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II

2

0

2

2

TOPL.

  

 

20

4

22

30

TOPL.

  

 

22

4

24

 30

 

II. YIL

III. YARIYIL ( GÜZ )

IV. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS. KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 201

 

Kur’an Okuma ve Tecvid  III

2

0

2

3

İLH 202

 

Kur’an Okuma ve Tecvid IV

2

0

2

 3

İLH 203

 

Arapça  III

3

2

4

6

İLH 204

 

Arapça IV

3

2

4

 6

İLH 205

 

Hadis Usulü

2

0

2

3

İLH 206

 

Hadis I

3

0

3

 3

İLH 207

 

Tefsir Tarihi

2

0

2

3

İLH 208

 

Tefsir Usulü

2

0

2

 3

İLH 209

 

İlkçağ Felsefesi Tarihi

2

0

2

3

İLH 210

 

İslam Felsefesi Tarihi

2

0

2

 3

İLH 211

 

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

3

İLH 212

 

Din Sosyolojisi

2

0

2

 3

İLH 213

 

Din Psikolojisi

2

0

2

3

İLH 214

 

Kelam Tarihi

2

0

2

 3

İLH 215

 

Türk İslam Edebiyatı

2

0

2

3

İLH 216

 

Türk İslam Sanatları Tarihi

2

0

2

 3

İLH 217

 

İslam Tarihi III

2

0

2

3

İLH 218

 

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

3

TOPL.

 

 

19

2

20

30

TOPL.

 

 

20

2

21

 30

                             

 

III. YIL

V.YARIYIL ( GÜZ )

VI. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH301

 

Kur’an Okuma ve Tecvid V

2

0

2

3

İLH302

 

Kur’an Okuma ve Tecvid VI

2

0

2

3

İLH303

 

Tefsir I

2

0

2

3

İLH304

 

Tefsir II

3

0

3

4

İLH305

 

Hadis II

3

0

3

4

İLH306

 

Tasavvuf I

2

0

2

2

İLH307

 

İslam Hukuk Usulü I

2

0

2

3

İLH308

 

İslam Hukuk Usulü II

2

0

2

3

İLH309

 

Kelam Metodolojisi

2

0

2

3

İLH310

 

Sistematik Kelam I

2

0

2

3

İLH311

 

Yeniçağ Felsefesi

2

0

2

2

İLH312

 

Türk Din Musikisi

2

0

2

2

İLH313

 

Dinler Tarihi I

2

0

2

3

İLH314

 

Dinler Tarihi II

2

0

2

3

İLH315

 

İslam Mezhepler Tarihi I

3

0

3

3

İLH316

 

İslam Mezhepler Tarihi II

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                   VI.YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 367

Pedform-Seç

 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

3

İLA 370

Pedform-Seç

 

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

4

İLA 369

Pedform-Seç

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

İLA 372

Pedform-Seç

 

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

İLA 371 Pedform-Seç

 

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı Gel.

2

2

3

3

İLA 374 Pedform-Seç

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

24

2

25

33

TOPLAM

 

 

24

0

24

34

 

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

V.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                     VI.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli I

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IV

2

0

2

3

 

 

Seçmeli II

2

0

2

3

 

 

Seçmeli V

2

0

2

3

 

 

Seçmeli III

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VI

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

24

0

24

33

TOPLAM

 

 

24

0

24

33

                                                           SEÇMELİ DERSLER

İLH317

 

Anadolu’da Yaşamış Dinler

2

0

2

 

İLH318

 

Yaşayan Dünya Dinleri

2

0

2

 

İLH319

 

Din ve Kültür

2

0

2

 

İLH320

 

Dinlerde Misyon Hareketleri

2

0

2

 

İLH321

 

Çağdaş Felsefe Akımları

2

0

2

 

İLH322

 

Felsefe ve Din İlişkisi

2

0

2

 

İLH323

 

Türk Düşünce Tarihi

2

0

2

 

İLH324

 

Çağdaş Türk Düşüncesi

2

0

2

 

İLH325

 

Sosyal Bilimler Metodolojisi

2

0

2

 

İLH326

 

İslam Bilim Tarihi

2

0

2

 

İLH327

 

İslam Hukuk Tarihi

2

0

2

 

İLH328

 

Dinlerde Mabet ve İbadetler 

2

0

2

 

İLH329

 

Ahkâm Ayetleri

2

0

2

 

İLH330

 

Fıkhi Mezhepler Tarihi

2

0

2

 

İLH331

 

Klasik Fıkıh Metinleri

2

0

2

 

İLH332

 

Çağdaş Fıkıh Metinleri

2

0

2

 

İLH333

 

Osmanlıca Türkçesi I

2

0

2

 

İLH334

 

Osmanlıca Türkçesi II

2

0

2

 

İLH335

 

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

 

İLH336

 

Vakıflar Tarihi ve Hukuku

2

0

2

 

İLH337

 

İslam Hukukuna Giriş

2

0

2

 

İLH338

 

Çevre ve Din

2

0

2

 

İLH339

 

Hadis Tenkidi Kriterleri

2

0

2

 

İLH340

 

Çağdaş İslam Akımları

2

0

2

 

İLH341

 

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

2

0

2

 

İLH342

 

Günümüz Tefsir Problemleri

2

0

2

 

İLH343

 

Gelenek ve Modernite Arasında Din

2

0

2

 

İLH344

 

Kur'an'da Ahlak İlkeleri

2

0

2

 

İLH345

 

Sosyal Psikoloji

2

0

2

 

İLH346

 

Yaygın Din Eğitimi

2

0

2

 

İLH347

 

Dini Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

 

İLH348

 

Ahlak Felsefesi

2

0

2

 

İLH349

 

Türk- İslam Tarihi Problemleri

2

0

2

 

İLH350

 

Karşılaştırmalı Siyer Okumaları

2

0

2

 

İLH391

 

Arap Belağatına Giriş

2

0

2

 

İLH3000

 

Sözlü Anlatım I

2

0

2

 

İLH393

 

Ruh Sağlığı ve Din

2

0

2

 

İLH3002

 

Yazılı Anlatım I

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

İLH3004

 

Dini Danışmanlık ve Rehberlik

2

0

2

 

 

IV. YIL

VII. YARIYIL (GÜZ)

VIII. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH401

 

Kuran Okuma ve Tecvid VII

2

0

2

4

İLH402

 

Kuran Okuma ve Tecvid VIII

2

0

2

4

İLH403

 

İslam Hukuku I

2

0

2

3

İLH404

 

İslam Hukuku II 

2

0

2

4

İLH405

 

Sistematik Kelam II

2

0

2

3

İLH406

 

Dini Hitabet

1

2

2

3

İLH407

 

Tasavvuf II

2

0

2

3

İLH408

 

Din Felsefesi II

2

0

2

3

İLH409

 

Din Eğitimi

3

0

3

3

İLH410

 

İslam Ahlak Felsefesi

2

0

2

4

İLH411

 

Din Felsefesi I

2

0

2

3

İLH412

 

Seminer Çalışması II

0

2

1

3

İLH413

 

Karşılaştırmalı Dinler

2

0

2

4

İLH 414

 

Pratik Din Hizmetleri

1

2

2

3

İLH415

 

Seminer Çalışması I

0

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

VII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                  VIII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 467 Pedform-Seç

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

İLA 468 Pedform-Seç

 

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

6

ILA 469 Pedform-Seç

 

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

3

İLA 470 Pedform-Seç

 

Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

19

4

21

31

TOPLAM

 

 

14

12

20

33

 

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                                VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli VII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XI

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VIII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IX

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

0

2

1

3

 

 

Seçmeli X

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

23

2

24

37

TOPL.

 

 

14

8

18

33

 

 

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                 VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLH421

 

Felsefenin Temel Problemleri

2

0

2

 

İLH420

 

İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

 

İLH423

 

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

2

0

2

 

İLH422

 

Kur’an Hükümleri Ve Modern Hukuk

2

0

2

 

İLH425

 

Halkla İlişkiler

2

0

2

 

İLH424

 

Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLH427

 

Ahlak ve Değerler Eğitimi

2

0

2

 

İLH426

 

Yetişkin Din Eğitimi

2

0

2

 

İLH429

 

Mukayeseli İslam Hukuku

2

0

2

 

İLH428

 

MantıkTarihi

2

0

2

 

İLH431

 

Günümüz Fıkıh Problemleri

2

0

2

 

İLH430

 

Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi

2

0

2

 

İLH433

 

Türkiye’de Din Eğitiminin Sorunları

2

0

2

 

İLH432

 

Türk Mutasavvıfları

2

0

2

 

İLH435

 

Tarih Felsefesi

2

0

2

 

İLH434

 

Türkiye’de Dini Akımlar

2

0

2

 

İLH437

 

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLH436

 

Mukayeseli İbadetler Hukuku

2

0

2

 

İLH439

 

Kur’an Tercümesi Yöntemleri

2

0

2

 

İLH438

 

Din felsefesinin Problemleri

2

0

2

 

İLH441

 

Seçme Hadis Metinleri

2

0

2

 

İLH440

 

Çağdaş Eğitim Akımları

2

0

2

 

İLH443

 

Günümüz Kelam Problemleri

2

0

2

 

İLH442

 

Ahkâm Hadisleri

2

0

2

 

İLH445

 

İslam Kurumlar Tarihi

2

0

2

 

İLH444

 

Çağdaş Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLH447

 

Klasik Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLH446

 

Dinler Arası Diyalog

2

0

2

 

İLH449

 

İslam ve Çağdaş İnsan Hakları

2

0

2

 

İLH448

 

Hz. Muhammede Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLH4001

 

Sözlü Anlatım II

2

0

2

 

İLH4000

 

Arapça Klasik Metinleri

2

0

2

 

İLH4003

 

Yazılı Anlatım II

2

0

2

 

İLH4002

 

Arapça Görsel ve İşitsel Arapça

2

0

2

 

İLH4005

 

Aile Psikolojisi

2

0

2

 

İLH4004

 

Dini- Ahlaki Gelişim Psikolojisi

2

0

2

 

İLH4007

 

Girişimcilik I

2

0

2

 

İLH4006

 

Girişimcilik II

2

0

2

 

İLH4009

 

Dinler Arası İlişkiler

2

0

2

 

İLH4008

 

Türkiye’de Misyonerlik Hareketleri

2

0

2

 

İLH4011

 

Yeni Dini Hareketler

2

0

2

 

İLH4010

 

Felsefe ve Hukuk

2

0

2

 

T= Teorik, U =Uygulama, L=Labratuar, AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

                                                            

HAZIRLIKLI İLAHİYAT III. SINIFLAR

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

HAZIRLIKLI İLAHİYAT

 

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI

                                         I. YARIYIL (GÜZ)

                                             II. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

OPT.

KODU

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT.

KODU

DERS ADI

T

U

K

E

İLH141

 

Arapça

14

10

20

 24

İLH142

 

Arapça

14

10

20

 24

 

I. YIL

I. YARIYIL (GÜZ)

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 117

 

Tefsir Tarihi ve Usulü

4

0

4

4

İLH 118

 

Tefsir I

4

0

4

6

İLH 119

 

Hadis Tarihi ve Usulü

4

0

4

4

İLH 120

 

Hadis I

4

0

4

6

İLH 121

 

Kuran Okuma ve Tecvid I

2

0

2

3

İLH 122

 

Kuran Okuma ve Tecvid II

2

0

2

3

İLH 123

 

İslam İnanç Esasları

2

0

2

4

İLH 124

 

İslam Tarihi I

4

0

4

4

İLH 125

 

Siyer

2

0

2

4

İLH 126

 

İslam İbadet Esasları

2

0

2

3

İLH 127

 

Osmanlı Türkçesi

2

0

2

3

İLH 128

 

Türk İslam Sanatlar Tarihi

2

0

2

2

İLH 129

 

Din Musikisi (Nazariyatı)

2

0

2

2

GNK 132

 

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II

2

0

2

2

GNK 131

 

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

2

0

2

2

GNK 134

 

Türk Dili II

2

0

2

2

GNK 133

 

Türk Dili I

2

0

2

2

GNK 136

 

Yabancı Dil II

2

0

2

2

GNK 135

 

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

TOPL.

  

 

24

0

24

30

TOPL.

 

 

24

0

24

30

 

II. YIL

III. YARIYIL ( GÜZ )

IV. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 219

 

Tefsir II

4

0

4

5

İLH 220

 

İslam Hukuk Usulü

3

0

3

4

İLH 221

 

Hadis II

4

0

4

5

İLH 222

 

Kelam Tarihi

2

0

2

4

İLH 223

 

İslam Hukukuna Giriş

2

0

2

4

İLH 224

 

Kuran Okuma ve Tecvid IV

2

0

2

3

İLH 225

 

Kuran Okuma ve Tecvid III

2

0

2

3

İLH 226

 

Arap Dili ve Edebiyatı II

2

0

2

3

İLH 227

 

Arap Dili ve Edebiyatı I

2

0

2

3

İLH 228

 

Din Sosyolojisi II

2

0

2

2

İLH 229

 

Din Sosyolojisi I

2

0

2

2

İLH 230

 

Din Psikolojisi II

2

0

2

2

İLH 231

 

Din Psikolojisi I

2

0

2

2

İLH 232

 

Din Eğitimi I

2

0

2

3

İLH 233

 

Felsefe Tarihi I

2

0

2

2

İLH 234

 

Felsefe Tarihi II

2

0

2

3

İLH 235

 

İslam Tarihi II

2

0

2

2

İLH 236

 

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

3

İLH 237

 

Mantık

2

0

2

2

İLH 238

 

Türk İslam Edebiyatı

2

0

2

3

TOPL.

 

 

26

0

26

34

TOPL.

 

 

22

0

22

30

 

III. YIL

V. YARIYIL ( GÜZ )

VI. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 349

 

İslam Hukuku I

4

0

4

5

İLH350

 

İslam Hukuku II

4

0

4

5

İLH 351

 

Sistematik Kelam I

4

0

4

5

İLH352

 

İslam Mezhepleri Tarihi II

2

0

2

4

İLH 353

 

İslam Mezhepleri Tarihi I

2

0

2

4

İLH354

 

Tasavvuf I

2

0

2

2

İLH 355

 

Kuran Okuma ve Tecvid V

2

0

2

4

İLH356

 

Sistematik Kelam II

2

0

2

4

İLH 357

 

Din Eğitimi II

2

0

2

4

İLH358

 

Kuran Okuma ve Tecvid VI

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

İLH360

 

İslam Ahlak Esasları ve Fels.

2

0

2

4

 

V. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ          VI. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

 

İLA 367

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

4

İLA 370

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

4

 

İLA 369

PEDFORM-SEÇ

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

4

İLA 372

PEDFORM-SEÇ

 

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

 

İLA 371

PEDFORM-SEÇ

 

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı Gel.

2

2

3

4

İLA 374

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

20

2

21

34

TOPLAM

 

 

20

0

20

32

 

                                                     

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                            VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

 

 

Seçmeli

2

0

2

2

TOPLAM

 

 

22

0

22

30

TOPL.

 

 

22

0

22

30

 

 

 

                              V.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

İLH359

 

Anadolu’da Yaşamış Dinler

2

0

2

 

İLH362

 

Yaşayan Dünya Dinleri

2

0

2

 

İLH361

 

Din ve Kültür

2

0

2

 

İLH364

 

Dinlerde Misyon Hareketleri

2

0

2

 

İLH363

 

Çağdaş Felsefe Akımları

2

0

2

 

İLH366

 

Felsefe ve Din İlişkisi

2

0

2

 

İLH365

 

Türk Düşünce Tarihi

2

0

2

 

İLH368

 

Çağdaş Türk Düşüncesi

2

0

2

 

İLH367

 

Sosyal Bilimler Metodolojisi

2

0

2

 

İLH370

 

İslam Bilim Tarihi

2

0

2

 

İLH369

 

İslam Hukuk Tarihi

2

0

2

 

İLH372

 

Dinlerde Mabet ve İbadetler 

2

0

2

 

İLH371

 

Ahkâm Ayetleri

2

0

2

 

İLH374

 

Fıkhi Mezhepler Tarihi

2

0

2

 

İLH373

 

Klasik Fıkıh Metinleri

2

0

2

 

İLH376

 

Çağdaş Fıkıh Metinleri

2

0

2

 

İLH375

 

Osmanlıca Türkçesi I

2

0

2

 

İLH378

 

Osmanlıca Türkçesi II

2

0

2

 

İLH377

 

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

 

İLH380

 

Vakıflar Tarihi ve Hukuku

2

0

2

 

İLH379

 

İslam Hukukuna Giriş

2

0

2

 

İLH382

 

Çevre ve Din

2

0

2

 

İLH381

 

Hadis Tenkidi Kriterleri

2

0

2

 

İLH384

 

Yeni Dini Hareketler

2

0

2

 

İLH383

 

Din Hizmetle. Rehberlik ve İletişim

2

0

2

 

İLH386

 

Günümüz Tefsir Problemleri

2

0

2

 

İLH385

 

Gelenek ve Modernite Arasında Din

2

0

2

 

İLH388

 

Kur'an'da Ahlak İlkeleri

2

0

2

 

İLH387

 

Sosyal Psikoloji

2

0

2

 

İLH390

 

Yaygın Din Eğitimi

2

0

2

 

İLH389

 

Dini Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

 

İLH392

 

Ahlak Felsefesi

2

0

2

 

İLH395

 

Arap Belağatına Giriş

2

0

2

 

İLH394

 

Sözlü Anlatım I

2

0

2

 

İLH397

 

Ruh Sağlığı ve Din

2

0

2

 

İLH396

 

Yazılı Anlatım I

2

0

2

 

ILH3001

 

Günümüz İslam Ülkeleri Tarihi

2

0

2

 

İLH398

 

Dini Danışmanlık ve Rehberlik

2

0

2

 

ILH3003

 

Peygamberler Tarihi

2

0

2

 

ILH3006

 

Türk Kültür Tarihi

2

0

2

 

                             

 

 

IV. YIL

VII. YARIYIL (GÜZ)

VIII. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 449

 

Bitirme Ödevi

0

2

1

3

İLH 450

 

Bitirme Ödevi

0

2

1

3

İLH 451

 

Tasavvuf II

2

0

2

3

İLH 452

 

Kuran Okuma ve Tecvid VIII

2

0

2

3

İLH 453

 

Kuran Okuma ve Tecvid VII

2

0

2

3

İLH 454

 

Hitabet ve Mesleki Uygulama

2

0

2

3

İLH 455

 

İslam Felsefesi Tarihi I

2

0

2

4

İLH 456

 

İslam Felsefesi Tarihi II

2

0

2

4

İLH 457

 

Din Felsefesi

2

0

2

4

İLH 458

 

Din Felsefesi II

2

0

2

4

İLH 459

 

Dinler Tarihi I

2

0

2

4

İLH 460

 

Dinler Tarihi II

2

0

2

4

İLH 461

 

Din Hizmetlerinde Reh. ve İlet.

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                            VIII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 467

PEDFORM-SEÇ

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

İLA 468 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

6

ILA 469

PEDFORM-SEÇ

 

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

3

İLA 470 PEDFORM-SEÇ

 

Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

16

4

18

30

TOPLAM

 

 

14

8

18

30

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                         VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli VII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XI

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VIII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IX

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

0

2

1

3

 

 

Seçmeli X

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

20

2

21

36

TOPL.

 

 

14

4

16

30

 

 

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

İLH463

 

Dinler Arası İlişkiler

2

0

2

 

İLH462

 

Dinler Arası Diyalog

2

0

2

 

İLH465

 

Çağdaş İslam Akımları

2

0

2

 

İLH464

 

Türkiye’de Misyonerlik Hareketleri

2

0

2

 

İLH467

 

Felsefenin Temel Problemleri

2

0

2

 

İLH466

 

Felsefe ve Hukuk

2

0

2

 

İLH469

 

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

2

0

2

 

İLH468

 

İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

 

İLH471

 

Halkla İlişkiler

2

0

2

 

İLH470

 

Kur’an Hükümleri Ve Modern Hukuk

2

0

2

 

İLH473

 

Ahlak ve Değerler Eğitimi

2

0

2

 

İLH472

 

Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLH475

 

Mukayeseli İslam Hukuku

2

0

2

 

İLH474

 

Yetişkin Din Eğitimi

2

0

2

 

İLH477

 

Günümüz Fıkıh Problemleri

2

0

2

 

İLH476

 

MantıkTarihi

2

0

2

 

İLH479

 

Türkiye’de Din Eğitiminin Sorunları

2

0

2

 

İLH478

 

Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi

2

0

2

 

İLH481

 

Tarih Felsefesi

2

0

2

 

İLH480

 

Türk Mutasavvıfları

2

0

2

 

İLH483

 

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLH482

 

Türkiye’de Dini Akımlar

2

0

2

 

İLH485

 

Kur’an Tercümesi Yöntemleri

2

0

2

 

İLH484

 

Mukayeseli İbadetler Hukuku

2

0

2

 

İLH487

 

Seçme Hadis Metinleri

2

0

2

 

İLH486

 

Din felsefesinin Problemleri

2

0

2

 

İLH489

 

Günümüz Kelam Problemleri

2

0

2

 

İLH488

 

Çağdaş Eğitim Akımları

2

0

2

 

İLH491

 

İslam Kurumlar Tarihi

2

0

2

 

İLH490

 

Ahkâm Hadisleri

2

0

2

 

İLH493

 

Klasik Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLH492

 

Çağdaş Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLH495

 

Sözlü Anlatım II

2

0

2

 

İLH494

 

Arapça Klasik Metinleri

2

0

2

 

İLH497

 

Yazılı Anlatım II

2

0

2

 

İLH496

 

Arapça Görsel ve İşitsel Arapça

2

0

2

 

İLH499

 

Aile Psikolojisi

2

0

2

 

İLH498

 

Dini- Ahlaki Gelişim Psikolojisi

2

0

2

 

ILH4009

 

Girişimcilik I

2

0

2

 

ILH4008

 

Girişimcilik II

2

0

2

 

ILH4011

 

Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi

2

0

2

 

ILH4010

 

Kuruluş Devri Osmanlı Tarihi

2

0

2

 

 

 

II. VE III. SINIFLAR

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ILHIHİYAT FAKÜLTESİ

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLI ÖĞRETİM PLANI (2015)

 

I.YIL

I.YARIYIL (GÜZ)

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS. KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLHİ101

 

Kur’an Okuma ve Tecvid I

2

0

2

3

İLHİ 102

 

Kur’an Oku. ve Tecvid II

2

0

2

4

İLHİ 103

 

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

6

0

6

5

İLHİ 104

 

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

6

0

6

5

İLHİ 105

 

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

6

0

6

5

İLHİ 106

 

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

6

0

6

5

İLHİ 107

 

Arapça Okuma-Anlama (Kırâa)

2

2

2

2

İLHİ 108

 

Arapça Okuma-Anlama (Kırâa)

2

2

2

2

İLHİ109

 

İslam İnanç Esasları

2

0

2

3

İLHİ 110

 

İslam İbadet Esasları

2

0

2

3

İLHİ111

 

İslam Tarihi I

2

0

2

3

İLHİ 112

 

İslam Tarihi II

2

0

2

3

İLHİ113

 

Psikolojiye Giriş

2

0

2

3

İLHİ 114

 

Mantık

2

0

2

2

YDL105

 

Yabancı Dil I

2

0

2

2

YDL 106

 

Yabancı Dil II

2

0

2

2

TDL103

 

Türk Dili I

2

0

2

2

TDL 104

 

Türk Dili II

2

0

2

2

AIITL101

 

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I

2

0

2

2

AIITL 102

 

Atatürk İlk. ve İnk Tar. II

2

0

2

2

TOPLAM

 

 

28

2

28

30

TOPLAM

 

 

28

2

28

30

 

II. YIL

III. YARIYIL ( GÜZ )

IV. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

 

İLHİ 201

 

Kur’an Okuma ve Tecvid  III

2

0

2

3

İLHİ 202

 

Kur’an Okuma ve Tecvid IV

2

0

2

 3

 

İLHİ 203

 

Arapça Okuma-Anlama (Kırâa)

4

2

6

5

İLHİ 204

 

Arapça Okuma-Anlama (Kırâa)

4

2

6

5

 

İLHİ 205

 

Arapça Yazılı Anlatım (İmlâ-İnşâ)

2

0

2

3

İLHİ 206

 

Arapça Yazılı Anlatım (İmlâ-İnşâ)

2

0

2

2

 

İLHİ 207

 

Hadis Tarihi ve Usulü

4

0

4

4

İLHİ 208

 

Hadis I

2

0

2

 3

 

İLHİ 209

 

İlkçağ Felsefesi Tarihi

2

0

2

3

İLHİ 210

 

Tefsir Tarihi ve Usulü

4

0

4

 3

 

İLHİ211

 

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

3

İLHİ 212

 

İslam Felsefesi Tarihi

2

0

2

 3

 

İLHİ213

 

Din Psikolojisi

2

0

2

3

İLHİ 214

 

Din Sosyolojisi

2

0

2

 3

 

İLHİ 215

 

Türk İslam Edebiyatı

2

0

2

3

İLHİ 216

 

Kelam Tarihi

2

0

2

 3

 

İLHİ 217

 

İslam Tarihi III

2

0

2

3

İLHİ 218

 

Türk İslam Sanatları Tarihi

2

0

2

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

İLHİ 220

 

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

3

 

TOPLAM

 

 

22

2

24

30

TOPLAM

 

 

24

2

26

31

 

                               

 

III. YIL

V.YARIYIL ( GÜZ )

VI. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLHİ301

 

Kur’an Okuma ve Tecvid V

2

0

2

3

İLHİ302

 

Kur’an Okuma ve Tecvid VI

2

0

2

2

İLHİ 303

 

Arapça Dili Belâgati ve Uygulaması I

2

0

2

2

İLHİ304

 

Arapça Dili Belâgati ve Uygulaması II

2

0

2

2

İLHİ 305

 

Sözlü Anlatım (Muhadese) I

0

2

2

2

İLHİ306

 

Sözlü Anlatım (Muhadese) II

0

2

2

2

İLHİ307

 

Tefsir I

2

0

2

3

İLHİ308

 

Tefsir II

2

0

2

3

İLHİ309

 

Hadis II

2

0

2

3

İLHİ310

 

Tasavvuf I

2

0

2

2

İLHİ 311

 

İslam Hukuk Usulü I

2

0

2

3

İLHİ312

 

İslam Hukuk Usulü II

2

0

2

3

İLHİ 313

 

Yeniçağ Felsefesi

2

0

2

2

İLHİ314

 

Sistematik Kelam I

2

0

2

3

İLHİ 315

 

Dinler Tarihi I

2

0

2

3

İLHİ316

 

Türk Din Musikisi

2

0

2

2

İLHİ 317

 

İslam Mezhepler Tarihi I

2

0

2

3

İLHİ318

 

İslam Mezhepler Tarihi II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

İLHİ320

 

Dinler Tarihi II

2

0

2

3

 

 

V. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                          VI. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 367 PEDFORM-SEÇ

 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

3

İLA 370

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

4

İLA 369

PEDFORM-SEÇ

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

İLA 372

 PEDFORM-SEÇ

 

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

İLA 371 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı Gel.

2

2

3

3

İLA 374

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

22

4

25

33

TOPLAM

 

 

24

2

26

34

 

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                            VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli I

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IV

2

0

2

3

 

 

Seçmeli II

2

0

2

3

 

 

Seçmeli V

2

0

2

3

 

 

Seçmeli III

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VI

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

22

2

24

33

TOPLAM

 

 

24

2

26

33

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLHİ 325

 

Türk Düşünce Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 328

 

Çağdaş Türk Düşüncesi

2

0

2

 

İLHİ 327

 

Sosyal Bilimler Metodolojisi

2

0

2

 

İLHİ 330

 

İslam Bilim Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 329

 

İslam Hukuk Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 332

 

Dinlerde Mabet ve İbadetler 

2

0

2

 

İLHİ 331

 

Ahkâm Ayetleri

2

0

2

 

İLHİ 334

 

Fıkhi Mezhepler Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 333

 

Klasik Fıkıh Metinleri

2

0

2

 

İLHİ 336

 

Çağdaş Fıkıh Metinleri

2

0

2

 

İLHİ 335

 

Osmanlıca Türkçesi I

2

0

2

 

İLHİ 338

 

Osmanlıca Türkçesi II

2

0

2

 

İLHİ 337

 

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 340

 

Vakıflar Tarihi ve Hukuku

2

0

2

 

İLHİ 339

 

İslam Hukukuna Giriş

2

0

2

 

İLHİ 342

 

Çevre ve Din

2

0

2

 

İLHİ 341

 

Hadis Tenkidi Kriterleri

2

0

2

 

İLHİ 344

 

Çağdaş İslam Akımları

2

0

2

 

İLHİ 343

 

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

2

0

2

 

İLHİ 346

 

Günümüz Tefsir Problemleri

2

0

2

 

İLHİ 345

 

Gelenek ve Modernite Arasında Din

2

0

2

 

İLHİ 348

 

Kur'an'da Ahlak İlkeleri

2

0

2

 

İLHİ 347

 

Sosyal Psikoloji

2

0

2

 

İLHİ 350

 

Yaygın Din Eğitimi

2

0

2

 

İLHİ 349

 

Dini Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

 

İLHİ 352

 

Ahlak Felsefesi

2

0

2

 

İLHİ 351

 

Türk-İslam Tarihi Problemleri     

2

0

2

 

İLHİ 354

 

Karşılaştırmalı Siyer Okumaları                   

2

0

2

 

İLHİ 353

 

Arap Belağatına Giriş

2

0

2

 

İLHİ356

 

Sözlü Anlatım I

2

0

2

 

İLHİ 355

 

Ruh Sağlığı ve Din    

2

0

2

 

İLHİ358

 

Yazılı Anlatım I

2

0

2

 

ILHI 357

 

Kur’an Ve Tasavvuf

2

0

2

 

İLHİ360

 

Dini Danışmanlık ve Rehberlik             

2

0

2

 

ILHI 359

 

Tasavvuf Kaynaklı Akımlar

2

0

2

 

ILHI 362

 

Dini Metinlerin Tasavvufî Yorumu

2

0

2

 

ILHI 361 

 

Tasavvuf Literatürü

2

0

2

 

ILHI 364

 

Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

0

2

 

ILHI 363

 

Günümüz İslam Ülkeleri Tarihi

2

0

2

 

ILHI 366

 

Modern Mistik Akımlar

2

0

2

 

ILHI 365

 

Peygamberler Tarihi

2

0

2

 

ILHI368

 

Türk Kültür Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 367

 

Din ve Kültür

2

0

2

 

İLHİ 370

 

Dinlerde Misyon Hareketleri

2

0

2

 

İLHİ 369

 

Çağdaş Felsefe Akımları

2

0

2

 

İLHİ 372

 

Felsefe ve Din İlişkisi

2

0

2

 

İLHİ 371

 

Anadolu’da Yaşamış Dinler

2

0

2

 

İLHİ 374

 

Yaşayan Dünya Dinleri

2

0

2

 

 

 

 

IV. YIL

VII. YARIYIL (GÜZ)     

VIII. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

 

İLHİ401

 

Kuran Okuma ve Tecvid VII

2

0

2

4

İLHİ402

 

Kuran Okuma ve Tecvid VIII

2

0

2

3

 

İLHİ403

 

İslam Hukuku I

2

0

2

3

İLHİ404

 

İslam Hukuku II 

2

0

2

3

 

İLHİ405

 

Sistematik Kelam II

2

0

2

3

İLHİ406

 

Dini Hitabet

1

2

2

2

 

İLHİ407

 

Tasavvuf II

2

0

2

3

İLHİ408

 

Din Felsefesi II

2

0

2

3

 

İLHİ409

 

Din Eğitimi I

2

0

2

3

İLHİ410

 

Din Eğitimi II

2

0

2

2

 

İLHİ411

 

Arapça Tercüme Teknikleri

2

0

2

3

İLHİ412

 

Arapça Tercüme Teknikleri

2

0

2

2

 

İLHİ413

 

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

2

0

2

3

İLHİ414

 

İslam Ahlak Felsefesi

2

0

2

3

 

İLHİ415

 

Bitirme Ödevi I

0

2

1

2

İLHİ416

 

Bitirme Ödevi  II

0

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

İLHİ418

 

Pratik Din Hizmetleri

1

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

VII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                            VIII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 467 PEDFORM-SEÇ

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

İLA 468 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

6

ILA 469 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

3

İLA 470 PEDFORM-SEÇ

 

Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

18

4

20

30

TOPLAM

 

 

18

12

24

33

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                        VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli VII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XI

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VIII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IX

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

0

2

1

3

 

 

Seçmeli X

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

22

2

23

36

TOPLAM

 

 

18

8

22

33

 

 

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                        VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

İLHİ 421

 

Yeni Dini Hareketler

2

0

2

 

İLHİ 424

 

Türkiye’de Misyonerlik Hareketleri

2

0

2

 

İLHİ 423

 

Felsefenin Temel Problemleri

2

0

2

 

İLHİ 426

 

Felsefe ve Hukuk

2

0

2

 

İLHİ 425

 

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

2

0

2

 

İLHİ 428

 

İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

 

İLHİ 427

 

Halkla İlişkiler

2

0

2

 

İLHİ 430

 

Kur’an Hükümleri Ve Modern Hukuk

2

0

2

 

İLHİ 429

 

Ahlak ve Değerler Eğitimi

2

0

2

 

İLHİ 432

 

Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLHİ 431

 

Mukayeseli İslam Hukuku

2

0

2

 

İLHİ 434

 

Yetişkin Din Eğitimi

2

0

2

 

İLHİ 433

 

Günümüz Fıkıh Problemleri

2

0

2

 

İLHİ 436

 

Mantık Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 435

 

Türkiye’de Din Eğitiminin Sorunları

2

0

2

 

İLHİ 438

 

Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi

2

0

2

 

İLHİ 437

 

Tarih Felsefesi

2

0

2

 

İLHİ 440

 

Türk Mutasavvıfları

2

0

2

 

İLHİ 439

 

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLHİ 442

 

Türkiye’de Dini Akımlar

2

0

2

 

İLHİ 441

 

Kur’an Tercümesi Yöntemleri

2

0

2

 

İLHİ 444

 

Mukayeseli İbadetler Hukuku

2

0

2

 

İLHİ 443

 

Seçme Hadis Metinleri

2

0

2

 

İLHİ 446

 

Din felsefesinin Problemleri

2

0

2

 

İLHİ 445

 

Günümüz Kelam Problemleri

2

0

2

 

İLHİ 448

 

Çağdaş Eğitim Akımları

2

0

2

 

İLHİ 447

 

İslam Kurumlar Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 450

 

Ahkâm Hadisleri

2

0

2

 

İLHİ 449

 

Klasik Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLHİ 452

 

Çağdaş Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLHİ 451

 

İslam ve Çağdaş İnsan Hak.       

2

0

2

 

İLHİ 454

 

Hz. Muhammed’e Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

 

İLHİ 453

 

Sözlü Anlatım II

2

0

2

 

İLHİ 456

 

Arapça Klasik Metinleri

2

0

2

 

İLHİ 455

 

Yazılı Anlatım II  

2

0

2

 

İLHİ 458   

 

Arapça Görsel ve İşitsel Arapça            

2

0

2

 

İLHİ 457

 

Aile Psikolojisi

2

0

2

 

İLHİ 460

 

Dini-Ahlaki Gelişim Psikolojisi         

2

0

2

 

ILHI 459

 

Girişimcilik I

2

0

2

 

ILHI 462

 

Girişimcilik II

2

0

2

 

ILHI 461

 

Türk-İslâm Sûfîliği

2

0

2

 

ILHI 464

 

İslam Düşüncesinde Mevlana Ve Etkisi

2

0

2

 

ILHI 463

 

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

2

0

2

 

ILHI 466

 

Divan Şiirinde Dini İçerik

2

0

2

 

ILHI 465

 

Tasavvuf Tarihi Metinleri

2

0

2

 

ILHI 468

 

Tasavvuf Felsefesi Metinleri

2

0

2

 

ILHI 467

 

Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi

2

0

2

 

ILHI 470

 

Kuruluş Devri Osmanlı Tarihi

2

0

2

 

İLHİ 469

 

Dinler Arası İlişkiler

2

0

2

 

İLHİ 472

 

Dinler Arası Diyalog

2

0

2

 

 

 

 

I.SINIFLAR

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAİYAT FAKÜLTESİ

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLI ÖĞRETİM PLANI (2017-2018)

I.YIL

I.YARIYIL (GÜZ)

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS. KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLA 101

 

Kur’an Okuma ve Tecvid  I

2

0

2

3

İLA 102

 

Kur’an Oku. ve Tecvid II

2

0

2

3

İLA 103

 

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

3

2

4

5

İLA 104

 

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

3

4

5

5

İLA 105

 

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

3

2

4

5

İLA 106

 

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

3

4

5

5

İLA 107

 

Arapça Okuma-Anlama (Kıraâ)

2

0

2

2

İLA 108

 

Arapça Okuma-Anlama (Kıraâ)

2

0

2

3

İLA 109

 

İslam İnanç Esasları

2

0

2

3

İLA 110

 

İslam İbadet Esasları

2

0

2

3

İLA 111

 

İslam Tarihi I

2

0

2

3

İLA 112

 

İslam Tarihi II

2

0

2

3

İLA 113

 

Psikolojiye Giriş

2

0

2

3

İLA 114

 

Mantık

2

0

2

2

YDL 105

 

Yabancı Dil I

2

0

2

2

YDL 106

 

Yabancı Dil II

2

0

2

2

TDL 103

 

Türk Dili I

2

0

2

2

TDL 104

 

Türk Dili II

2

0

2

2

AIITL101

 

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I

2

0

2

2

AIITL 102

 

Atatürk İlk. ve İnk Tar. II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPL.

 

 

22

4

24

30

TOPL.

 

 

22

8

26

30

 

II. YIL

III. YARIYIL ( GÜZ )

IV. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLA 201

 

Kur’an Okuma ve Tecvid  III

2

0

2

3

İLA 202

 

Kur’an Okuma ve Tecvid IV

2

0

2

3

İLA 203

 

Arapça Okuma-Anlama (Kırâa)

3

2

4

6

İLA 204

 

Arapça Okuma-Anlama (Kırâa)

3

2

4

5

İLA 205

 

Hadis Tarihi

2

0

2

3

İLA 206

 

Hadis Usulü

2

0

2

3

İLA 207

 

İlkçağ Felsefesi Tarihi

2

0

2

3

İLA 208

 

Tefsir Usulü

2

0

2

4

İLA 209

 

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

3

İLA 210

 

İslam Felsefesi Tarihi

2

0

2

3

İLA 211

 

Din Psikolojisi

2

0

2

3

İLA 212

 

Din Sosyolojisi

2

0

2

3

İLA 213

 

Türk İslam Edebiyatı

2

0

2

3

İLA 214

 

Kelam Tarihi

2

0

2

3

İLA 215

 

İslam Tarihi III

2

0

2

3

İLA 216

 

Türk İslam Sanatları Tarihi

2

0

2

3

İLA 217

 

Tefsir Tarihi

2

0

2

3

İLA 218

 

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPL.

 

 

19

2

20

30

TOPL.

 

 

19

2

20

30

 

III. YIL

V.YARIYIL ( GÜZ )

VI. YARIYIL ( BAHAR )

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLA 301

 

Kur’an Okuma ve Tecvid V

2

0

2

3

İLA 302

 

Kur’an Okuma ve Tecvid VI

2

0

2

2

İLA 303

 

Arapça Dili Belâgati ve Uygulaması I

2

0

2

2

İLA 304

 

Arapça Dili Belâgati ve Uygulaması II

2

0

2

2

İLA 305

 

Tefsir I

2

0

2

3

İLA 306

 

Tefsir II

2

0

2

3

İLA 307

 

Hadis I

2

0

2

3

İLA 308

 

İslam Hukuk Usulü II 

2

0

2

3

İLA 309

 

İslam Hukuk Usulü I

2

0

2

3

İLA 310

 

Sistematik Kelam I

2

0

2

3

İLA 311

 

Yeniçağ Felsefesi                                                 

2

0

2

2

İLA 312

 

İslam Mezhepler Tarihi II

2

0

2

3

İLA 313

 

Dinler Tarihi I

2

0

2

3

İLA 314

 

Dinler Tarihi II

2

0

2

3

İLA 315

 

İslam Mezhepler Tarihi I

2

0

2

3

İLA 316

 

Hadis II

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                          VI. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 367

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

3

İLA 370

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

4

İLA 369 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

İLA 372

PEDFORM-SEÇ

 

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

İLA 371 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı Gel.

2

2

3

3

İLA 374

PEDFORM-SEÇ

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

22

2

 23

31

TOPLAM

 

 

22

0

22

32

 

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

 

V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                            VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli I

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IV

2

0

2

3

 

 

Seçmeli II

2

0

2

3

 

 

Seçmeli V

2

0

2

3

 

 

Seçmeli III

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VI

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

22

0

22

31

TOPLAM

 

 

22

0

22

31

 

 

 

 

V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                            VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

İLA 319

 

Anadolu’da Yaşamış Dinler

2

0

2

3

İLA 322

 

Yaşayan Dünya Dinleri

2

0

2

3

İLA 321

 

Din ve Kültür

2

0

2

3

İLA 324

 

Dinlerde Misyon Hareketleri

2

0

2

3

İLA 323

 

Çağdaş Felsefe Akımları

2

0

2

3

İLA 326

 

Felsefe ve Din İlişkisi

2

0

2

3

İLA 325

 

Türk Düşünce Tarihi

2

0

2

3

İLA 328

 

Çağdaş Türk Düşüncesi

2

0

2

3

İLA 327

 

Sosyal Bilimler Metodolojisi

2

0

2

3

İLA 330

 

İslam Bilim Tarihi

2

0

2

3

İLA 329

 

İslam Hukuk Tarihi

2

0

2

3

İLA 332

 

Dinlerde Mabet ve İbadetler 

2

0

2

3

İLA 331

 

Ahkâm Ayetleri

2

0

2

3

İLA 334

 

Fıkhi Mezhepler Tarihi

2

0

2

3

İLA 333

 

Klasik Fıkıh Metinleri

2

0

2

3

İLA 336

 

Çağdaş Fıkıh Metinleri

2

0

2

3

İLA 335

 

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

3

İLA 338

 

Osmanlı Türkçesi II

2

0

2

3

İLA 337

 

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

İLA 340

 

Vakıflar Tarihi ve Hukuku

2

0

2

3

İLA 339

 

İslam Hukukuna Giriş

2

0

2

3

İLA 342

 

Çevre ve Din

2

0

2

3

İLA 341

 

Hadis Tenkidi Kriterleri

2

0

2

3

İLA 344

 

Çağdaş İslam Akımları

2

0

2

3

İLA 343

 

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

2

0

2

3

İLA 346

 

Günümüz Tefsir Problemleri

2

0

2

3

İLA 345

 

Gelenek ve Modernite Arasında Din

2

0

2

3

İLA 348

 

Kur'an'da Ahlak İlkeleri

2

0

2

3

İLA 347

 

Sosyal Psikoloji

2

0

2

3

İLA 350

 

Yaygın Din Eğitimi

2

0

2

3

İLA 349

 

Dini Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

3

İLA 352

 

Ahlak Felsefesi

2

0

2

3

İLA 351

 

Türk-İslam Tarihi Problemleri     

2

0

2

3

İLA 354

 

Karşılaştırmalı Siyer Okumaları                   

2

0

2

3

İLA 353

 

Arap Belağatına Giriş

2

0

2

3

İLA 356

 

Sözlü Anlatım I

2

0

2

3

İLA 355

 

Ruh Sağlığı ve Din    

2

0

2

3

İLA 358

 

Yazılı Anlatım I

2

0

2

3

İLA 357

 

Kur’an Ve Tasavvuf

2

0

2

3

İLA 360

 

Dini Danışmanlık ve Rehberlik             

2

0

2

3

İLA 359

 

Tasavvuf Kaynaklı Akımlar

2

0

2

3

İLA 362

 

Dini Metinlerin Tasavvufî Yorumu

2

0

2

3

İLA 361 

 

Tasavvuf Literatürü

2

0

2

3

İLA 364

 

Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

0

2

3

İLA 363

 

Günümüz İslam Ülkeleri Tarihi

2

0

2

3

İLA 366

 

Modern Mistik Akımlar

2

0

2

3

İLA 365

 

Peygamberler Tarihi

2

0

2

3

İLA 368

 

Türk Kültür Tarihi

2

0

2

3

 

 

 

 

 

IV. YIL

VII. YARIYIL (GÜZ)     

VIII. YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

DERS KODU

 

DERS ADI

T

U

K

E

İLA 401

 

Kuran Okuma ve Tecvid VII

2

0

2

3

İLA 402

 

Kuran Okuma ve Tecvid VIII

2

0

2

3

İLA 403

 

İslam Hukuku I

2

0

2

3

İLA 404

 

İslam Hukuku II

2

0

2

3

İLA 405

 

Sistematik Kelam II

2

0

2

3

İLA 406

 

Tasavvuf II

2

0

2

3

İLA 407

 

Tasavvuf I

2

0

2

3

İLA 408

 

Din Eğitimi II

2

0

2

3

İLA 409

 

Din Eğitimi I

2

0

2

3

İLA 410

 

İslam Ahlak Felsefesi

2

0

2

3

İLA 411

 

Din Felsefesi

2

0

2

3

İLA 412

 

Bitirme Ödevi

2

0

2

3

İLA 413

 

Türk Din Musikisi

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

İLA 415

 

Dini Hitabet

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ                            VIII. YARIYIL PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ

İLA 467 PEDFORM-SEÇ

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

İLA 468 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

6

ILA 469 PEDFORM-SEÇ

 

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

3

İLA 470 PEDFORM-SEÇ

 

Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

3

TOPLAM

 

 

20

2

21

30

TOPLAM

 

 

16

6

19

27

 

PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİLERİ SEÇİLMEDİĞİNDE ALTTAKİ SEÇMELİ DERSLER SEÇİLECEKTİR.

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                        VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

Seçmeli VII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XI

2

0

2

3

 

 

Seçmeli VIII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

2

0

2

3

 

 

Seçmeli IX

2

0

2

3

 

 

Seçmeli XII

0

2

1

3

 

 

Seçmeli X

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

24

0

24

36

TOPL.

 

 

16

2

17

27

 

 

VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER                                                        VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

İLA 417

 

Dinler Arası İlişkiler

2

0

2

3

İLA 416

 

Dinler Arası Diyalog

2

0

2

3

İLA 419

 

Yeni Dini Hareketler

2

0

2

3

İLA 418

 

Türkiye’de Misyonerlik Hareketleri

2

0

2

3

İLA 421

 

Felsefenin Temel Problemleri

2

0

2

3

İLA 420

 

Felsefe ve Hukuk

2

0

2

3

İLA 423

 

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

2

0

2

3

İLA 422

 

İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

3

İLA 425

 

Halkla İlişkiler

2

0

2

3

İLA 424

 

Kur’an Hükümleri Ve Modern Hukuk

2

0

2

3

İLA 427

 

Ahlak ve Değerler Eğitimi

2

0

2

3

İLA 426

 

Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

3

İLA 429

 

Mukayeseli İslam Hukuku

2

0

2

3

İLA 428

 

Yetişkin Din Eğitimi

2

0

2

3

İLA 431

 

Günümüz Fıkıh Problemleri

2

0

2

3

İLA 430

 

Mantık Tarihi

2

0

2

3

İLA 433

 

Türkiye’de Din Eğitiminin Sorunları

2

0

2

3

İLA 432

 

Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi

2

0

2

3

İLA 435

 

Tarih Felsefesi

2

0

2

3

İLA 434

 

Türk Mutasavvıfları

2

0

2

3

İLA 437

 

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

3

İLA 436

 

Türkiye’de Dini Akımlar

2

0

2

3

İLA 439

 

Kur’an Tercümesi Yöntemleri

2

0

2

3

İLA 438

 

Mukayeseli İbadetler Hukuku

2

0

2

3

İLA 441

 

Seçme Hadis Metinleri

2

0

2

3

İLA 440

 

Din felsefesinin Problemleri

2

0

2

3

İLA 443

 

Günümüz Kelam Problemleri

2

0

2

3

İLA 444

 

Çağdaş Eğitim Akımları

2

0

2

3

İLA 445

 

İslam Kurumlar Tarihi

2

0

2

3

İLA 446

 

Ahkâm Hadisleri

2

0

2

3

İLA 447

 

Klasik Tefsir Metinleri

2

0

2

3

İLA 448

 

Çağdaş Tefsir Metinleri

2

0

2

3

İLA 449

 

İslam ve Çağdaş İnsan Hak.       

2

0

2

3

İLA 450

 

Hz. Muhammed’e Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

3

İLA 451

 

Sözlü Anlatım II

2

0

2

3

İLA 452

 

Arapça Klasik Metinleri

2

0

2

3

İLA 453

 

Yazılı Anlatım II  

2

0

2

3

İLA 454   

 

Arapça Görsel ve İşitsel Arapça            

2

0

2

3

İLA 455

 

Aile Psikolojisi

2

0

2

3

İLA 456

 

Dini-Ahlaki Gelişim Psikolojisi         

2

0

2

3

İLA 457

 

Girişimcilik I

2

0

2

3

İLA 458

 

Girişimcilik II

2

0

2

3

İLA 459

 

Türk-İslâm Sûfîliği

2

0

2

3

İLA 460

 

İslam Düşüncesinde Mevlana Ve Etkisi

2

0

2

3

İLA 461

 

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

2

0

2

3

İLA 462

 

Divan Şiirinde Dini İçerik

2

0

2

3

İLA 463

 

Tasavvuf Tarihi Metinleri

2

0

2

3

İLA 464

 

Tasavvuf Felsefesi Metinleri

2

0

2

3

İLA 465

 

Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi

2

0

2

3

İLA 466

 

Kuruluş Devri Osmanlı Tarihi

2

0

2

3