Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sıkça Sorulan Sorular

DERS ALMA VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA

· Üstten ders alabilmek için ortalamamın en az kaç olması gerekli ve en fazla kaç ders alabilirim?

İlk yarıyıl sonundan veya yıllık program olan bölümlerde birinci yılın sonundan itibaren bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile AGNO 3.00 ve üzeri olan öğrenciler, bulundukları dönemin bir üst sınıfından ders alabilirler. Bu öğrenciler bir dönemde 40 AKTS alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları, AGNO’ya katılır.

· Yarıyıl derslerini alabilmem için belirli bir not barajı var mıdır?

Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere AGNO 2.00’ın altında ise 30 AKTS alabilir. Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere AGNO 2.00-2.99 arasında ise 36 AKTS alabilir.Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere AGNO 3.00 ve üzerinde ise 40 AKTS alabilir. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise ilgili yönetim kurulunun kararıyla AGNO 2.00 ve üzerinde olanlar, 40 AKTS ve 1 derse ( AKTS limitine bakılmaksızın ) kayıt yaptırabilir.

· Mezun olabilmem için belirli bir not barajı var mıdır?

Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için;

a) Öğretim planında yer alan tüm dersleri almak ve başarmakla,

b) AGNO ≥ 2.00 koşulunu sağlamakla,

c) Altı yıllık lisans düzeyinde 360 AKTS, beş yıllık lisans düzeyinde 300 AKTS, dört yıllık lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini tamamlamakla, yükümlüdür.

· Başka bir üniversitede okurken tekrar sınava girdim ve fakültenizi kazandım. Kaydımı sildirdiğim üniversiteden aldığım derslerden muaf olabilir miyim?

Öğrencinin kaydını sildirdiği üniversiteden alacağı onaylı transkript ve ders içerikleri ile yeni kayıt yaptırdığı fakültenin ders içeriklerinin uyuşması durumunda, Bölüm ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay vermeleri halinde muafiyet işlemleri yapılır.

· Ders muafiyeti başvuruları ne zaman yapılır?

Üniversiteye kurumlararası yatay geçiş, dikey geçiş veya af kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler hariç muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yarıyılda/yılda, ders kayıtlarının başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) işgünü içerisinde, ilgili birime yapılır

· Kayıt dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?

Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler, mazeretleri nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam ederler. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili akademik birime başvurmaları gerekir

YAZ OKULU HAKKINDA

· Yaz okulu nedir?

Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu dersleri ve Kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfından yeni ders almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

· Yaz okulundan kaç kredi/ders alabilirim?

Yaz okulunda ders almak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci müfredatı ulusal krediye göre hazırlanmışsa on iki (12) krediyi, AKTS kredisine göre hazırlanmışsa 20 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir.

Yaz okulundan faydalanmayı talep eden öğrenci;

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,

b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı ön koşulunu başarmış olduğu dersleri,

c) Kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfından ders alabilir.

· Yaz okulunda benim almak istediğim ders bölümümde açılmamış ise ne yapabilirim?

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokuldan alabilir. Bunun için diğer fakülte/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir. Öğrenci kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulda ders açılmadığı takdirde farklı bir üniversiteden de ders alabilir

· Başka bir üniversite yaz okulundan toplam ne kadar ders alabilirim?

Bir öğrenci yaz okulunda müfredatı ulusal krediye göre hazırlanmışsa on iki (12) krediyi, AKTS kredisine göre hazırlanmışsa 20 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir.

ÇİFT ANADAL HAKKINDA

· Çift anadala müracaat etmek için not ortalamam kaç olmalı?

Anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunan talebeler ikinci anadal diploma programına müracaat yapabilirler. AGNO’su, 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak.

· Çift anadala hangi dönemlerde müracaat edebilirim?

Çift anadal diploma programına, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında anadal lisans diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, müracaatta bulunmak,

BURS İŞLEMLERİ HAKKINDA

· Bursum hangi durumlarda kesilir?

Burslarla ilgili düzenlemeler KYK tarafından belirlenmektedir.

BELGELER HAKKINDA

· Transkript ve öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Transkript ve öğrenci belgesi müracaat edilen gün içinde öğrenci işlerinden alabilirler.

· Öğrenci Kimliğini kaybetme durumunda ne yapmalıyım?

Gazete ilanı ve dilekçe ile birlikte öğrenci işlerine başvurulması gerekmektedir.

DİPLOMA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA

· Mezuniyet belgemi nasıl alabilirim?

Mezun olan öğrenci, öğrenci işlerinden ilişik kesme formu alır ve gerekli yerlere onaylattırır. Onaylatılan belge ile birlikte aynı gün içinde geçici mezuniyet belgesi ve transkript alınabilir. Asıl diploma ise daha sonraki tarihlerde alınabilecektir. Mezun olan öğrenci ara ara öğrenci işleri birimini arayıp asıl diplomanın hazır olup olmadığını sorabilir.

· Mezuniyet belgesi almak için gerekli olan evraklar nelerdir?

Öğrenci kimliği yeterlidir. Alınan geçici mezuniyet belgesinin de Asıl diploma alınmaya gelindiğinde getirmeleri gerekmektedir.

· Mezuniyet belgemi/öğrenci kimliğimi kaybettim, tekrar çıkartmak için ne yapmalıyım?

Ulusal yayın yapan gazetelere verilen kayıp ilanıyla birlikte fakülteye dilekçe verilir. Diploma / Öğrenci Kimliklerini kaybeden öğrenciler yeni öğrenci kimliği / ikinci nüsha diploma bedelini (ikinci nüsha diploma için 250 TL, öğrenci kimlik kartınının ilk defa kaybedilmesi durumunda 20 TL, ikinci defa kaybedilmesi durumunda ise 50 TL) Ziraat Bankasının TR 9300 0100 0151 4665 6227 5377 nolu hesabına yatırabilirler

· Lise diplomamın fotokopisini ya da aslını nasıl alabilirim?

Mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde Fakülte diploması ile birlikte lise diplomalarının aslını aynı gün içinde alabilirler. Öğrenimine devam eden öğrenciler ise başvurularından bir gün sonra diploma fotokopisini alabilirler

· Fakülteden kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri birimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diploma verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.