Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası


Vizyonumuz

İlahiyat Fakültemiz, ülkemizin köklü mânevî mazisinde Anadolu’nun aydınlatılmasında önemli roller üstlenmiş, birçok millî ve dinî şahsiyetler yetiştirmiş olan Kastamonu şehrimizin, aynı hizmetleri ülkemizin tarihî ve kültürel dokusuna uygun olarak bugün de devam etmesini sağlayacak en önemli aktörlerden biri olmayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz

İlahiyat Fakültemiz bir yandan, millî ve dinî geleneklerimizi devam ettirirken, diğer yandan da klasik dinî kaynaklarımızı akademik ölçülerle değerlendirebilecek, çağdaş problemlere halkımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çözümler üretecek, dinî hizmetleri özümseyerek ifa edecek ilim adamları ve bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Kalite politikamız, misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda; eğitim, araştırma, geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin iç ve dış paydaşlarca benimsenmiş toplam kalite yönetimi anlayışı ile bilime, etik ilkelere, hukuka ve yenilikçi süreçlere dayalı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu genel doğrultuda fakütemizin kalite politikası, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak aşağıdaki hedefleri içermektedir;

  • Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde olmak,
  • Eğitimde uluslararası standartları gözeten bir kaliteyi önemsemek, bilim etiği ve mesleki bilgiyi kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi benimsemek,
  • Akademik ve idari personelin yetkin bir şekilde ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilecekleri ekip çalışmasına önem vermek ve kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • Akademik ve idari personel ile öğrencilerde uluslararası standartlara uygun kalite bilincini tesis etmek
  • Yüksekokulun iç ve dış paydaşlarının katılımıyla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bilgi ve teknolojiler geliştirmek, toplumsal projeler oluşturmak ve işbirliklerini geliştirerek toplumsal kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunmak.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.