Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İlahiyat Lisans Tamamlama

Genel Bilgiler

İLİTAM programıyla ön lisans derecesine sahip öğrenciler, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak lisans diploması sahibi olabilecekler. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanacaklar. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM

İLİTAM Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ilahiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki dersleri içeren iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı; İlahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

İLİTAM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ

1. İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir.

2. İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır. Üç dersten fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

YETERLİKLERİ TAMAMLAMA

1. Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak olan bir haftalık “Yeterlikleri Tamamlama Programı”na alınırlar. Yeterlikleri Tamamlama Programı Üniversite salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

2. Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavlar %40, yarıyıl sonu sınavları %60 etkilidir.

Dersler ve Krediler


V.                YARIYIL

VI.             YARIYIL

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

A

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

A

İLH 301

Kur’an-ı Kerim I

 

2

0

2

5

İLH 302

Kur’an-ı Kerim II

 

2

0

2

3

İLH 303

Arapça I

 

4

0

4

5

İLH 304

Arapça II

 

4

0

4

5

İLH 305

Fıkıh Usulü

 

2

0

2

4

İLH 306

İslam Hukuku I

 

4

0

4

4

İLH 307

Sistematik Kelam I

 

2

0

2

4

İLH 308

Sistematik Kelam II

 

2

0

2

4

İLH 309

Mantık

 

2

0

2

3

İLH 310

İslam Ahlak Felsefesi

 

2

0

2

3

İLH 311

Osmanlı Türkçesi

 

2

0

2

3

İLH 312

İslam Tarihi I

 

4

0

4

4

İLH 313

Felsefe Tarihi I

 

2

0

2

3

İLH 314

Felsefe Tarihi II

 

2

0

2

4

İLH 315

Sosyal Bilimler Metodolojisi

 

2

0

2

3

İLH 316

Yaşayan İslam Mezhepleri

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

18

0

18

30

 

TOPLAM

 

22

0

22

30

VII.          YARIYIL

VIII.       YARIYIL

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

A

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

A

İLH 401

Kur’an-ı Kerim III

 

2

0

2

5

İLH 402

Kur’an-ı Kerim IV

 

2

0

2

5

İLH 403

Tefsir Metinleri I

 

4

0

4

5

İLH 404

Tefsir Metinleri II

 

4

0

4

4

İLH 405

İslam Hukuku II

 

4

0

4

4

İLH 406

Tasavvuf

 

2

0

2

4

İLH 407

İslam Felsefesi

 

2

0

2

4

İLH 408

Din Felsefesi

 

2

0

2

4

İLH 409

Hadis Metinleri I

 

4

0

4

4

İLH 410

Hadis Metinleri II

 

4

0

4

5

İLH 411

İslam Tarihi II

 

2

0

2

4

İLH 412

Dinler Tarihi

 

2

0

2

4

İLH 413

Türkiye’de Dini Akımlar

 

2

0

2

4

İLH 414

Dini Gruplar Sosyolojisi

 

2

0

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

0

20

30

 

TOPLAM

 

18

0

18

30

 

Haftalık Ders Programı

Sıkça Sorulan Sorular

Programın Amacı Nedir?

Programın amacı; İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacaktır?

Başvuru tarihleri YÖK’ün İLİTAM Programı için açıkladığı takvime göre belirlenmektedir.
http://www.yok.gov.tr/

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Programa kayıt olmak için İlahiyat Ön lisans programından mezun olmak gerekmektedir.

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

• Yerleştirme Belgesi

• 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

• Öğrenim Ücreti ve UÖ Materyal Ücretinin yatırıldığını gösterir makbuz. (Öğrenciler, Öğrenim Ücreti ve UÖ Materyal Ücretini Halk Bankasının Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden öğrenci numaralarını söyleyerek yatırabilirler.

Programa nasıl kayıt yapılabiliyor?

Kayıt için gerekli belgelerle, belirtilen kayıt tarihlerine göre e-Devlet sistemi üzerinden veya şahsen müracaat ederek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Ne Kadardır? Ödemeler Nasıl ve Ne Zaman Yapılıyor?

Değerli öğrencilerimiz, Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti, Halk Bankası şubeleri tarafından öğrenci numaranız ile tahsil edilecektir.

Tahsil edilecek tutarın, Halk Bankası haricinde diğer Bankalara yatırılmaması gerekmektedir. Diğer bankalara yapılan ödemelerden UZEM sorumlu değildir.

Öğretim-Öğrenim Yönetim Sistemine (Uzaktan Eğitimi Otomasyonuna) Nasıl Gireceğim?

Kendinize tahsis edilen öğrenci numarası ve şifreyle, (uzem.kastamonu.edu.tr) ders sistemine giriş yaparak Uzaktan Eğitim otomasyonunu kullanabilirsiniz. Ancak sisteme Eylül 2019 tarihinden itibaren girebileceksiniz. Sisteme giriş ve kullanım kılavuzu hakkında uzem.kastamonu.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Otomasyonuna Giriş Yapmak İçin Gerekli Olan 'Kullanıcı Adı' ve Şifreyi Nasıl Alabilirim?

Kullanıcı adı ve şifreniz kayıtlardan sonra Uzaktan Eğitim Merkezi Teknik Büro tarafından sisteme tanıtılacaktır. Sisteme kaydınız tamamlandıktan sonra kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kullanıcı adı: Öğrenci Numaranız

Şifre: TC Kimlik Numaranız

Ders Seçimi Nasıl Yapılıyor? Dersler Nasıl İşleniyor?

• Öğrencilerin ders seçimi sonrası, sistem tarafından belirlenen harç miktarını ilgili banka hesabına ödemeleri gerekmektedir.

• Programa ait tüm ücretleri yatıran öğrenci, döneme ait akademik takvimi takip ederek ders ekleme ve bırakma işlemi için belirlenen tarih aralığında derslerini üniversitemiz, ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden seçerek danışmanının onayına gönderir.

• Öğrencilerin ders seçimi danışman tarafından onaylanır.

• Dersi onaylanan öğrencilerin listesi uzaktan öğretim sistemine (UZEM) aktarılır.

• Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle, (ue.kastamonu.edu.tr) ders sistemine giriş yaparak, günün 24 saati dersleri ile ilgili materyallere internet üzerinden ulaşabilir.

• UZEM’de dersler online şekilde yürütülmektedir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesine teslim edilir.

• Sistemde, (http://uzem.kastamonu.edu.tr/) adresinden belirtilen vize, final ve bütünleme sınavları üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nde belirlenen tarihlerde sınav salonlarında yüz yüze yapılır.

• 14. haftada -dönemin son haftasında- yüz yüze ders yapılacaktır. Mevzuat gereği bu derslere katılım zorunludur.

• Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesinin talebi ile yüz yüze yöntemle de gerçekleştirilebilir.

İnternet Üzerinden Yapılan Canlı Dersleri Takip Etmesem Olur mu?

Öğrencinin canlı dersleri takip etmesi zorunludur. Takip etmeyen öğrenciler devamsızlık sebebiyle dersten başarısız sayılacaktır.

Diğer Şubenin Canlı Derslerini de Takip Edebilir miyim?

Canlı derslerde sadece sistemde kayıtlı olduğunuz şubenin derslerini takip edebilirsiniz.

Canlı Ders Saatinden Sonra İlgili Dersi Tekrar Dinleyebilir miyim?

Evet, canlı dersten bir gün sonra "Arşiv"e girerek yapılan dersin tekrarını dinleyebilirsiniz.

Başarısız Olunan Derslerde Bir Sonraki Yıl Canlı Ders Takibi Yapılabilmekte midir?

Evet, sistem üzerinden dersleri takip etmeye devam edebilirsiniz.

Sınavlar Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

• Vize, final ve bütünleme sınavları Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasında gerçekleştirilecektir.

• Final sınavının Akademik Takvimde 14. haftanın ilk Cumartesi-Pazar günleri yapılması planlanmaktadır.

• Başarı ortalaması; vize sınavının % 40'ı ve final sınavının % 60'ı baz alınarak hesaplanmaktadır.

• Tüm Önlisans/Lisans programlarında “Ders Geçme Notu” Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir.

• İLİTAM programında “Ders Geçme Notu” 60 olarak hesaplanır.

• Sınavlar çoktan seçmeli veya açık uçlu sorularla gerçekleştirilebilmektedir.

Eğitim Kaç Dönem Sürmektedir?

Programda eğitim/öğretim 4 yarıyıldan oluşmaktadır.

Eğitimimin Bitmesi İçin Sadece Tek Dersimin Kaldığı Durumlarda "Tek Ders Sınavı" Yapılmakta mıdır?

Evet, bu durumda tek ders sınavına girip eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

Yatay Geçiş Yapabilir miyim?

Uzaktan öğretim programından örgün eğitim programlarına yatay geçiş yapılamaz. Ancak uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş yapabilirsiniz.

Akademik Takvim Hakkında Bilgi Verir misiniz?

İLİTAM programı, Üniversitemizin akademik takvimine tabidir. Kayıt, ders seçimi, derslerin başlangıç ve bitiş tarihi ve sınav tarihlerine yönelik bilgiler akademik takvimden takip edilebilir.

https://oidb.kastamonu.edu.tr/akademik-takvim

Diğer Hususlar:

Programın yüz yüze eğitim esas ve uygulamaları YÖK tarafından belirlenir.

Fakültemle iletişimi nasıl sağlayabilirim?

İlahiyat Fakültesi iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yazışma Adresi: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuzeykent/Kastamonu

Tel  : 0 366 280 27 02

Faks : 0 366 280 27 01

E-mail: ilahiyat@kastamonu.edu.tr

Ödeme Bilgileri

Değerli öğrencilerimiz, Öğrenim Ücreti ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

İlgili Banka :  Halk Bankası

Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Metaryel Ücreti : 1,367,5 + 615 TL


Kayıt İşlemleri

Ödeme Bilgileri

İlgili Banka :  Halk Bankası

Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Metaryel Ücreti : 835 + 375 TL

İletişim

İletişim

Kastamonu Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi 37100

Kuzeykent/Kastamonu

Tel: 0 366 2802741-2709

Faks: 0 366 2802701

E-mail: ilahiyat@kastamonu.edu.tr