Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

Genel Bilgiler

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan anabilim dalları şunlardır:

Siyer-i Nebî ve İslâm Tarihi

 Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı

İslâm Sanatları ve Dînî Mûsikisi

Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir
Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir (Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802721 / 2753
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Salih Fidan
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Salih Fidan(Bölüm Başkan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802739


Arş. Gör. Abdulkerim Dik
Arş. Gör. Abdulkerim Dik abdulkerimdik@kastamonu.edu.tr
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802762


Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gedik
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gedik(Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
03662802723
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çavuşoğlu
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çavuşoğlumcavusoglu@kastamonu.edu.tr
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI   
Akademik Veri Yönetim Sistemi
0362802768

Öğr. Gör. Enes Cevlek
Öğr. Gör. Enes Cevlek(Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRK DİN MÛSİKÎSİ ANABİLİM DALI  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
0362802760


Ders İçerikleri

İSLAM TARİHİ

İslâm tarihçiliğinin başlangıcı,

Kaynakları,

Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi

Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

TÜRK-İSLÂM SANATLARI TARİHİ 

Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,

Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,

Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler,

Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

“Türk-İslâm Sanatları Tarihi”, “İslâm Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi dersler lisans programlarında yer almaktadır.

TÜRK DİN MÛSİKÎSİ 

Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,

İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,

Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

Klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler,

Önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları,

Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.

TÜRK-İSLÂM EDEBİYATI 

Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar,

Bunların kaleme aldıkları önemli eserler,

Metin inceleme ve şerhi,

“Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konular arasındadır.

“Türk Edebiyatı”, “Çocuk Edebiyatı, “Türkiye Türkçesi”, “Güzel Konuşma ve Yazma”, “Dil ve Kültür” gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.


FAKÜLTEMİZ DERS İÇERİKLERİNİN PROGRAMLARA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ AYRINTILI DÖKÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYINIZ.

 

2014 Hazırlıklı İlâhiyat Müfredatı Ders İçerikleri

2015 İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

2018 Zorunlu Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

2021 Zorunlu Hazırlık Sınıflı Müfredatı Ders İçerikleri

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR
(Bölüm Başkanı )
03662802721
------
Özgür PEYNİRCİOĞLU
(Bölüm Başkanlığı Sekreteri)
03662802708
------