Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Neden İç Kontrol?
 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.


İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi'ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız

Komisyonlar

A. FAKÜLTE BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi

1

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Başkan

2

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Üye

3

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Üye

4

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

5

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Üye

6

Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Üye

7

Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

Üye

8

Özgür UÇAR

Üye

9

Beyazıt TEKİN

(Öğrenci No: 214751026)

Üye


B. BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

 1. LİDERLİK-YÖNETİM VE KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi

1

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇOŞAR

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYDIN

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan EMİROĞLU

Üye

  

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

 Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Kübra KELEŞ

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZKANLI

Üye

4

Öğr. Gör. Rumeysa YÜCE

Üye

5

Öğr. Gör. Enes CEVLEK

Üye

6

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK

Üye
7

Arş. Gör. Ali DARBAY

Üye

 

3. ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi2

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇOŞAR

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GEDİK

Üye

4Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEVÜye

5

Arş. Gör. Ali Osman ÇETİN

Üye

 

4. TOPLUMSAL KATKI GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi 

1

Prof. Dr. Burhan BALTACI

Başkan

2

Doç. Dr. Recep ÖZDİREK

Üye

3

Doç. Dr. Şemseddin KIRIŞ

Üye

4

Doç. Dr. Nazife Vildan GÜLOĞLU

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Eyyup AKDAĞ

Üye

6

Arş. Gör. Furkan Torun

Üye


 C. AKADEMİK YÜKSELTİLME, TAYİN VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi 

1

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Başkan

2

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Üye

3

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

4

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Üye

4

Doç. Dr. Üyesi Mustafa AYKAÇ

Üye


D. AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI

1. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Prof. Dr. Burhan BALTACI

Başkan

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

Doç. Dr. Şemseddin KIRIŞ

Üye


2.FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Başkan

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Üye


3.İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Başkan

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet GEDİK

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Salih FİDAN

Üye


E.FAKÜLTEMİZ KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ GÖREVLENDİRMESİ

Unvanı/Adı-Soyadı

Başkan/Asil

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

Asil

Dr. Öğr. Üyesi Cabir OSMANLI

Asil

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

Asil

Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

Asil

Arş. Gör. Abdulkerim DİK

Asil

Arş. Gör. Beyza Aybike Deveci

Asil


F. FAKÜLTEMİZ FAKÜLTE-PAYDAŞ KURUMLAR İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Başkan

Doç. Dr. Recep ÖZDİREK

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KİSBET

Üye

Doç. Dr. Nazife Vildan GÜLOĞLU

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Sinan ERDİM

Üye

 

G. FAKÜLTEMİZDE YAPILAN FAALİYETLERİN RAPORLANMASI GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEK GÖREVLİLER TABLOSU

Unvanı/Adı-Soyadı

Üyelik

Dr. Öğr. Selman KELEŞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin KATTAN

Üye

Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNAYDIN

Üye

Öğr. Gör. Rumeysa YÜCE

Öğr. Gör. Enes CEVLEK

Üye

Üye

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK

Üye

 

 H. FAKÜLTEMİZ STRATEJİK ALT ÇALIŞMA GRUBU GÖREVLİLER TABLOSU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

Üye

Fakülte Sekreter V. Özgür UÇAR

Üye

Bilg. İşlt. Özgür PEYNİRCİOĞLU

Üye


I. ACİL DURUM - SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ

BİRİMİ


İLAHİYAT FAKÜLTESİ


ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

Bina Yangın Güvenliği Sorumlusu (Md. 124)

Metin

YURDAGÜR

Dekan

(Prof. Dr.)

280 27 00


ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

Sivil Savunma Görevlisi

Mehmet Fatih

KALIN

Doç. Dr.

280 27 03


SÖNDÜRME EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

Recep

ÖZDİREK

Doç. Dr.

280 27 16

EKİP GÖREVLİSİ

Selman

KELEŞ

Öğr. Gör. Dr.

280 57 54

EKİP GÖREVLİSİ

Ahmet

GEDİK

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 23

EKİP GÖREVLİSİ

Enes 

CEVLEK

Öğr. Gör.

280 27 60

EKİP GÖREVLİSİ

Vahdet

Tarık 

BÜYÜKORAL

Daimi İşçi

280 27 47

EKİP GÖREVLİSİ

Selahattin 

DURAN

Daimi İşçi

280 27 47


KURTARMA EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

 Ahmet

ÖZDEMİR

Doç. Dr.

280 27 15

EKİP GÖREVLİSİ

Cabir

OSMANLI

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 10

EKİP GÖREVLİSİ

Yusuf

KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 20

EKİP GÖREVLİSİ

Özgür

PEYNİRCİOĞLU

Bilg. İşlt.

280 27 08


KORUMA EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

Bünyamin

AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 40

EKİP GÖREVLİSİ

Nuran 

SARICI DOĞAN

Arş. Gör.

280 27 14

EKİP GÖREVLİSİ

Abdulkerim

DİK

Arş. Gör.

280 27 62

EKİP GÖREVLİSİ

Dilek 

BAL KOÇAK

Arş. Gör. Dr.

280 27 46


İLKYARDIM EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

Erhan Salih 

FİDAN

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 04

EKİP GÖREVLİSİ

Mustafa

KİSBET

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 12

EKİP GÖREVLİSİ

Rumeysa

YÜCE

Öğr. Gör.

280 27 50

EKİP GÖREVLİSİ

Öznur

YILMAZ

Daimi İşçi

280 27 09


İ. SATIN ALMA VE TAŞINIR KOMİSYONLARI

1. PİYASA VE FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 Asil Üyeler

1. Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

2-Dr. Öğr. Üyesi Selman KELEŞ

Yedek Üyeler

1-Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZKANLI

2-Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

2. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

 Asil Üyeler

1-Doç. Dr. Şemseddin KIRIŞ

2-Dr. Öğr. Üyesi Eyyup AKDAĞ

3- Dr. Öğr. Üyesi Cabir OSMANLI

Yedek Üyeler

1-Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

2-Arş. Gör. Abdulkerim DİK

3- Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNAYDIN

3. TAŞINIR DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Adı-Soyadı

İdari Görevi

Komisyon Görevi

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Dekan Yardımcısı

Başkan

Yusuf KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

Özgür UÇAR

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Üye

Özgür PEYNİRCİOĞLU

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Üye

Sevcan ÖCAL

Mutemet

Üye


 J. VARLIK GRUPLARI ENVANTER SORUMLULARI KOMİSYONU

Görevli Personelin Üstleneceği Görev

Adı Soyadı

İlgili Birim Yöneticisi

Özgür UÇAR

İlgili Birim Uzman Personeli

Murat HÜSEMOĞLU

Varlık Grubu Koordinatörü

Özgür PEYNİRCİOĞLU

 

K. KAPALI ALANDA TÜTÜN KULLANMAMA KOMİSYONU

4207 Sayılı Kanun Hükümlerince Belirtilen Görevleri Yerine Getirmemek Üzere Görevlendirilen

Personel Bilgileri:

Adı-Soyadı

Unvanı

Görevi

Erhan Salih FİDAN

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Özgür UÇAR

Tekniker

Fakülte Sekreter V.


L. REKTÖRLÜK İLETİŞİM MERKEZİ (RİMER) GÖREVLİ LİSTESİ

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Asıl/Yedek

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Dekan Yardımcısı

ASIL

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN

Dekan Yardımcısı

YEDEK

 

M. İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEVZUAT BİLGİ BANKASI YETKİLİ KULLANICILAR

Adı-Soyadı

Unvanı

Murat HÜSEMOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

Sevcan ÖCAL

Bilgisayar İşletmeni

                                                                                               

N. İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İslam Musayev

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cabir OSMANLI

ÜyeO. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNTİBAK (YATAY GEÇİŞ- DİKEY GEÇİŞ - MUAİYET) KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK  

Başkan

Öğr. Gör. Rumeysa YÜCE

Üye

Arş. Gör. Beyza Aybike Deveci


Üye
Ö. MEZUNİYET TÖRENİ KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selman KELEŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

Üye
P. FAKÜLTE MEZUNİYET KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hayri ŞAHİN

Başkan

Öğr. Gör. Enes CEVLEK

Üye

Arş. Gör. Ali DARBAY

Üye
R. FİZİKİ KORUMA KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Ekip Amiri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KİSBET

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERDİM 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin KATTAN 

Üye

Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNAYDIN

Üye

Arş. Gör. Ali DARBAY

Üye

Komisyonlar

A. FAKÜLTE BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi

1

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Başkan

2

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Üye

3

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Üye

4

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

5

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Üye

6

Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Üye

7

Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

Üye

8

Özgür UÇAR

Üye

9

Beyazıt TEKİN

(Öğrenci No: 214751026)

Üye


B. BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

 1. LİDERLİK-YÖNETİM VE KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi

1

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇOŞAR

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYDIN

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan EMİROĞLU

Üye

  

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

 Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Kübra KELEŞ

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZKANLI

Üye

4

Öğr. Gör. Rumeysa YÜCE

Üye

5

Öğr. Gör. Enes CEVLEK

Üye

6

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK

Üye
7

Arş. Gör. Ali DARBAY

Üye

 

3. ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi2

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇOŞAR

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GEDİK

Üye

4Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEVÜye

5

Arş. Gör. Ali Osman ÇETİN

Üye

 

4. TOPLUMSAL KATKI GRUBU

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi 

1

Prof. Dr. Burhan BALTACI

Başkan

2

Doç. Dr. Recep ÖZDİREK

Üye

3

Doç. Dr. Şemseddin KIRIŞ

Üye

4

Doç. Dr. Nazife Vildan GÜLOĞLU

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Eyyup AKDAĞ

Üye

6

Arş. Gör. Furkan Torun

Üye


 C. AKADEMİK YÜKSELTİLME, TAYİN VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Sıra No

Unvanı/Adı-Soyadı

 Görevi 

1

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Başkan

2

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Üye

3

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

4

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Üye

4

Doç. Dr. Üyesi Mustafa AYKAÇ

Üye


D. AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI

1. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Prof. Dr. Burhan BALTACI

Başkan

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Üye

Doç. Dr. Şemseddin KIRIŞ

Üye


2.FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Başkan

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Üye


3.İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

Başkan

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet GEDİK

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Salih FİDAN

Üye


E.FAKÜLTEMİZ KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ GÖREVLENDİRMESİ

Unvanı/Adı-Soyadı

Başkan/Asil

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

Asil

Dr. Öğr. Üyesi Cabir OSMANLI

Asil

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

Asil

Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

Asil

Arş. Gör. Abdulkerim DİK

Asil

Arş. Gör. Beyza Aybike Deveci

Asil


F. FAKÜLTEMİZ FAKÜLTE-PAYDAŞ KURUMLAR İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Başkan

Doç. Dr. Recep ÖZDİREK

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KİSBET

Üye

Doç. Dr. Nazife Vildan GÜLOĞLU

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Sinan ERDİM

Üye

 

G. FAKÜLTEMİZDE YAPILAN FAALİYETLERİN RAPORLANMASI GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEK GÖREVLİLER TABLOSU

Unvanı/Adı-Soyadı

Üyelik

Dr. Öğr. Selman KELEŞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin KATTAN

Üye

Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNAYDIN

Üye

Öğr. Gör. Rumeysa YÜCE

Öğr. Gör. Enes CEVLEK

Üye

Üye

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK

Üye

 

 H. FAKÜLTEMİZ STRATEJİK ALT ÇALIŞMA GRUBU GÖREVLİLER TABLOSU

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

Üye

Fakülte Sekreter V. Özgür UÇAR

Üye

Bilg. İşlt. Özgür PEYNİRCİOĞLU

Üye


I. ACİL DURUM - SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ

BİRİMİ


İLAHİYAT FAKÜLTESİ


ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

Bina Yangın Güvenliği Sorumlusu (Md. 124)

Metin

YURDAGÜR

Dekan

(Prof. Dr.)

280 27 00


ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

Sivil Savunma Görevlisi

Mehmet Fatih

KALIN

Doç. Dr.

280 27 03


SÖNDÜRME EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

Recep

ÖZDİREK

Doç. Dr.

280 27 16

EKİP GÖREVLİSİ

Selman

KELEŞ

Öğr. Gör. Dr.

280 57 54

EKİP GÖREVLİSİ

Ahmet

GEDİK

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 23

EKİP GÖREVLİSİ

Enes 

CEVLEK

Öğr. Gör.

280 27 60

EKİP GÖREVLİSİ

Vahdet

Tarık 

BÜYÜKORAL

Daimi İşçi

280 27 47

EKİP GÖREVLİSİ

Selahattin 

DURAN

Daimi İşçi

280 27 47


KURTARMA EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

 Ahmet

ÖZDEMİR

Doç. Dr.

280 27 15

EKİP GÖREVLİSİ

Cabir

OSMANLI

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 10

EKİP GÖREVLİSİ

Yusuf

KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 20

EKİP GÖREVLİSİ

Özgür

PEYNİRCİOĞLU

Bilg. İşlt.

280 27 08


KORUMA EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

Bünyamin

AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 40

EKİP GÖREVLİSİ

Nuran 

SARICI DOĞAN

Arş. Gör.

280 27 14

EKİP GÖREVLİSİ

Abdulkerim

DİK

Arş. Gör.

280 27 62

EKİP GÖREVLİSİ

Dilek 

BAL KOÇAK

Arş. Gör. Dr.

280 27 46İLKYARDIM EKİBİ

ADI

SOYADI

ÜNVANI

İLETİŞİM(Dahili)

EKİP AMİRİ

Erhan Salih 

FİDAN

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 04

EKİP GÖREVLİSİ

Mustafa

KİSBET

Dr. Öğr. Üyesi

280 27 12

EKİP GÖREVLİSİ

Rumeysa

YÜCE

Öğr. Gör.

280 27 50

EKİP GÖREVLİSİ

Öznur

YILMAZ

Daimi İşçi

280 27 09


İ. SATIN ALMA VE TAŞINIR KOMİSYONLARI

1. PİYASA VE FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 Asil Üyeler

1. Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

2-Dr. Öğr. Üyesi Selman KELEŞ

Yedek Üyeler

1-Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZKANLI

2-Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

2. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

 Asil Üyeler

1-Doç. Dr. Şemseddin KIRIŞ

2-Dr. Öğr. Üyesi Eyyup AKDAĞ

3- Dr. Öğr. Üyesi Cabir OSMANLI

Yedek Üyeler

1-Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

2-Arş. Gör. Abdulkerim DİK

3- Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNAYDIN

3. TAŞINIR DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Adı-Soyadı

İdari Görevi

Komisyon Görevi

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Dekan Yardımcısı

Başkan

Yusuf KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

Özgür UÇAR

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Üye

Özgür PEYNİRCİOĞLU

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Üye

Sevcan ÖCAL

Mutemet

Üye


 J. VARLIK GRUPLARI ENVANTER SORUMLULARI KOMİSYONU

Görevli Personelin Üstleneceği Görev

Adı Soyadı

İlgili Birim Yöneticisi

Özgür UÇAR

İlgili Birim Uzman Personeli

Murat HÜSEMOĞLU

Varlık Grubu Koordinatörü

Özgür PEYNİRCİOĞLU

 

K. KAPALI ALANDA TÜTÜN KULLANMAMA KOMİSYONU

4207 Sayılı Kanun Hükümlerince Belirtilen Görevleri Yerine Getirmemek Üzere Görevlendirilen

Personel Bilgileri:

Adı-Soyadı

Unvanı

Görevi

Erhan Salih FİDAN

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Özgür UÇAR

Tekniker

Fakülte Sekreter V.


L. REKTÖRLÜK İLETİŞİM MERKEZİ (RİMER) GÖREVLİ LİSTESİ

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Asıl/Yedek

Doç. Dr. Mehmet Fatih KALIN

Dekan Yardımcısı

ASIL

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN

Dekan Yardımcısı

YEDEK

 

M. İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEVZUAT BİLGİ BANKASI YETKİLİ KULLANICILAR

Adı-Soyadı

Unvanı

Murat HÜSEMOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

Sevcan ÖCAL

Bilgisayar İşletmeni

                                                                                               

N. İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İslam Musayev

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cabir OSMANLI

ÜyeO. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNTİBAK (YATAY GEÇİŞ- DİKEY GEÇİŞ - MUAİYET) KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK  

Başkan

Öğr. Gör. Rumeysa YÜCE

Üye

Arş. Gör. Beyza Aybike Deveci

Üye
Ö. MEZUNİYET TÖRENİ KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selman KELEŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK

Üye
P. FAKÜLTE MEZUNİYET KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hayri ŞAHİN

Başkan

Öğr. Gör. Enes CEVLEK

Üye

Arş. Gör. Ali DARBAY

Üye
R. FİZİKİ KORUMA KOMİSYONU

Unvan/Adı-Soyadı

Ekip Amiri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KİSBET

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERDİM 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin KATTAN 

Üye

Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNAYDIN

Üye

Arş. Gör. Ali DARBAY

Üye

Koordinatörlükler

 

Koordinatörlükler

Koordinatörlük Adı

Unvanı/Adı-Soyadı

Erasmus Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Bologno Sürecinde Uyum Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇOŞAR

Uluslararası Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Farabi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü

Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

 

Mevlana Koordinatörlükleri

Koordinatörlük Adı

Unvanı/Adı-Soyadı

Fakülte

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Temel İslam Bilimleri

Doç. Dr. Üyesi Recep ÖZDİREK

Felsefe ve Din Bilimleri

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

İslam Tarihi ve Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GEDİK

  

Web Sayfası Koordinatörü

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

 Arş. Gör Abdulkerim DİK - Arş. Gör. Beyza Aybike DEVECİ

Koordinatör


Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Dr. Öğr.Üyesi Amr Mukhtar Morsi AHMED

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Nureddin KATTAN

Koordinatör Yardımcısı


Ortak Seçmeli Dersler Hazırlık Koordinatörlüğü

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Dr. Öğretim Üyesi Selman KELEŞ

Koordinatör


Öğretmenlik Uygulaması ve Staj Uygulaması Koordinatörlüğü 

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Salih FİDAN

KoordinatörFakültemiz Spor Temsilcisi

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf KOÇAK

Koordinatör


Fakültemiz Engelsiz Öğrenci Temsilciliği

Unvanı/Adı-Soyadı

 Üyelik

Dr. Öğr.Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Temsilci

Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

Temsilci


 

 

İç Dış Paydaşlar

PAYDAŞ ADI

İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR

Akademik Personel

İç Paydaş

İdari Personel

İç Paydaş

Öğrenciler

Dış Paydaş

Üniversitemizin Akademik Birimleri

İç Paydaş

Kastamonu İl MüftülüğüDış Paydaş
Kastamonu İl Millî Eğitim MüdürlüğüDış Paydaş
Kastamonu İli İmam Hatip Ortaokulları ve LiseleriDış Paydaş

Mezunlar

Dış Paydaş

Öğrenci Velileri

Dış Paydaş

 Üniversiteler

Dış Paydaş

Yükseköğretim Kurulu

Dış Paydaş

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

Sağlık İl Müdürlüğü

Dış Paydaş

ÖSYM

Dış Paydaş

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dış Paydaş

Adalet Bakanlığı

Dış Paydaş

Kastamonu Valiliği

Dış Paydaş

İlçe Kaymakamlıkları

Dış Paydaş

Bakanlıkların İl ve İlçe Teşkilatı

Dış Paydaş

STK’LAR

Dış Paydaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Dış Paydaş

Dış İşleri Bakanlığı

Dış Paydaş

Belediyeler

Dış Paydaş

Vakıflar

Dış Paydaş

TOBB

Dış Paydaş

Kültür Bakanlığı

Dış Paydaş

(KYS-LS-009; Yayın Tarihi: 05.07.2021; Revizyon Tar:-; Revizyon No:00)

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

Birim Risk Çalışma Grubu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KİSBET

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜNAYDIN

Üye

Arş. Gör. Furkan TORUN

Üye

Bilg. İşlt. Özgür PEYNİRCİOĞLU


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.