Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Öğrenci Kampı Yetkilileri ve Öğrencilerinden Fakültemize Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Öğrenci Kampı yetkilileri ve öğrencileri fakültemize ziyarette bulundular. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Atalan konferans salonumuzda ögrencilere ve TDV heyetine hitap ederek, "Günümüzde İlahiyat Fakültelerinin Durumu ve İlahiyatçı Vizyonu Nasıl Olmalı" temalı bir konuşma yaptı. Kendilerine bu ziyaretleri sebebiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

 

 

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Birol Yıldırım'a Veda

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Birol Yıldırım'ın aramızdan ayrılışı münasebetiyle bir veda toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Atalan, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Metin Yurdagür ve fakültemizin kıymetli akademik personeli iştirak etti. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevine devam edecek hocamıza bundan sonraki hayatında mutluluk ve muvaffakiyet diliyor, fakültemizde bulunduğu süre zarfında verdiği hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz.

Fakültemizde Yabancı Uyruklu Öğrencilere Verilmek Üzere Toplanan Burs Ödemeleri İçin Tanıtım ve Başvuru Toplantısı Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Londra Din Müşavirliği tarafından yapılan bir organizasyon sonunda,Üniversitemiz yabancı uyruklu öğrencilerine verilmek üzere toplanan burs ödemeleri için tanıtım ve başvuru toplantısı, Fakültemiz Konferans Salonu'nda İl Müftümüz, Dekanımız ve Mevlâna Koordinatörlüğü yetkililerinin işbirliği ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ Sempozyumu

Diyanet İşleri Başkanlığın’ca İslam'ın “Üç Harem”inden birisi olan Kudüs ve içinde barındırdığı Mescid-i Aksâ başta olmak üzere; diğer dini, kültürel ve tarihi mirasımız hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konuda halkımızı aydınlatmak için 21-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında  “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ” başlığı altında uluslararası sempozyum (pandeminin durumuna göre online) düzenlenecektir.

Sempozyum Çerçevesi

Kudüs; İslâm’ın, önemli dini merkezlerinden olup, birçok peygamberin tevhîd mücadelesine ev sahipliği yapmış, sadece Müslümanların ilk kıblesi olması yönüyle değil, ayet ve hadislerin işareti ile de Müslümanlar nezdinde çok mümtaz konuma sahip olmuş kutsal bir şehirdir. Kıble Mescidi ve Kubbetü’s-Sahre başta olmak üzere içinde İslam medeniyetine ait birçok kutsal mekânları ve yapıyı da barındıran Kudüs, aynı zamanda İslam tarihinin de canlı şahidi ve yaşayan bir vesikası niteliğindedir.  
Müslümanlar Hicri 624 yılına kadar namazlarında kıble olarak bu şehre yönelmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’in İsrâ suresinde açık beyanı ile mübarek kabul edilen bu kutsal topraklar, İslam’da kendisine ibadet için yolculuğa çıkılabilecek üç mescitten biri olan Mescidi Aksâ’yı da bağrında barındıran aziz bir beldedir. Bu sebeple Kudüs; Mekke ve Medine’den sonra İslam’ın üç harim şehrinden biri kabul edilir. 
Dini, kültürel ve stratejik konumu itibariyle tarihi süreçte birçok farklı devletlerin hâkimiyeti altına giren Kudüs, semavi dinler ve diğer ülkeler açısından dünya tarihinde bir toprak parçası olmasından öte anlamlar taşımış ve önemini de hiçbir zaman kaybetmemiştir. Kudüs, Hz. Ömer’in fethi ile özgürleşmiş ve diğer İslam devletlerinin hakimiyetinde sadece Müslümanlar için değil, diğer inanç grupları için de bir arada yaşama kültürünün tüm insanlığa gösterildiği İslam’ın darüsselam beldelerinden bir tanesi olmuştur. 
Farklı dini ve kültürel çeşitliliği bünyesinde barındıran Kudüs hakkında tarih boyunca Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar tarafından birçok dini, ilmi ve edebi eserler ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihi ve dini bir miras olarak Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya yönelik ilgisini ve desteğini geçmişte olduğu gibi bugün de arttırarak devam ettirmektedir. Resmi ve gönüllü kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla Kudüs’te yaşayan Müslümanların her türlü sıkıntı ve ihtiyaçların giderilmesi ve oradaki mirasımızın ihya edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
2015 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs bağlantılı umre turlarını başlatmış 14.07.2020 tarihinde ise “Kudüs ve Kudüs Bağlantılı Umre” turlarına katılan yolcuların arttırılması ve kamuoyunda Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı”nın ismi başkanlık makamının oluru ile “Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.  
Her yıl artarak devam eden Kudüs ziyaretleri ve Kudüs bağlantılı umre turlarına yönelik halkımızın yoğun teveccühü Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusunda Başkanlığımızın dini ve tarihi sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Bu çerçevede İslam’ın üç Hareminden birisi olan Kudüs ve içinde barındırdığı Mescid-i Aksâ başta olmak üzere, diğer dini, kültürel ve tarihi mirasımız hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konuda halkımızı aydınlatmak için “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ” sempozyumunun düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sempozyumun Amacı

Sempozyum ile Dünya dini ve kültürel mirasının kadim kentlerinden olan Kudüs ve bünyesinde bulunan Mescid-i Aksâ ile İslam tarihinin yegâne hatıraları ve tarihi süreç içerisinde etrafında gelişen dini, tarihi ve kültürel müktesebatının ortaya çıkarılarak yapılacak ilmi çalışmalar çerçevesinde halkımızın Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusundaki ilgisinin arttırılması ve kadim İslam medeniyetimize dair tarihi birikimin doğru bilgiler ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum Takvimi

Sempozyum Tarihi : 21-22 Mayıs 2022

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderim Tarihi :  11 Şubat 2022 

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi : 04 Mart 2022

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Nisan 2022 

Sempozyum Programının İlânı : 29 Nisan 2022

Katılım başvurusu ve tebliğ özetlerinin gönderilmesi https://hac.gov.tr/HWebIslemler/Sayfalar/Sempozyum/Basvuru linkinden yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fakültemizde “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Aile ve Din” Konulu Konferans

Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Aile ve Din” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Atalan’ın yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Yoğun ilgi ile gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gülmez yaptı.

Merkezin çalışmalarından bahseden Müdür Dr. Öğr. Üyesi Gülmez, konferansa konuşmacı olarak katılan ASBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı’ya teşekkür etti.

Dr. Öğr. Üyesi Gülmez’in ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Asım Yapıcı konuşmalarında, kadın ve ailenin tarihsel sürecine ve toplum içindeki önemine değinerek, hikâyeler ve hadisler ışığında örnekler verdi.

Konferans, hediye ve çiçek takdimi ile son buldu.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.